Rekrutacja

  • Przypomnienie
    Zwracamy się do Państwa Rodziców i Kandydatów z przypomnieniem, że  upływa czas złożenia dokumentów-oryginałów świadectw 13 sierpnia  oraz wywieszenia 14 sierpnia list przyjętych-do których to terminów jesteśmy zobligowani przez  Rozporządzenia  MK i DN.
  • Aktualny komunikat
    Przypominamy również , że 

Kontynuuj

Do Szanownej Pani Dyrektor Anny Maciejowskiej

W imieniu wszystkich Rodziców serdecznie dziękujemy Szanownej Dyrekcji Pani Annie i Pani Marii,Szanownym Pedagogom oraz Wszystkim Pracownikom Plastyka za całoroczną pracę, Państwa zaangażowanie oraz opiekę i wsparcie wobec młodzieży w ostatnich miesiącach ,tak trudnych dla nas wszystkich,bo przecież przyszło nam …

Kontynuuj

Szanowna Pani Dyrektor

W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym podziękować Pani oraz całemu gronu pedagogicznemu za czas i trud włożony w pracę z uczniami w tych wyjątkowych warunkach. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie oraz życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.


Florentyna Sołtysia…

Kontynuuj