Do Szanownej Pani Dyrektor Anny Maciejowskiej

W imieniu wszystkich Rodziców serdecznie dziękujemy Szanownej Dyrekcji Pani Annie i Pani Marii,Szanownym Pedagogom oraz Wszystkim Pracownikom Plastyka za całoroczną pracę, Państwa zaangażowanie oraz opiekę i wsparcie wobec młodzieży w ostatnich miesiącach ,tak trudnych dla nas wszystkich,bo przecież przyszło nam …

Kontynuuj

Szanowna Pani Dyrektor

W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym podziękować Pani oraz całemu gronu pedagogicznemu za czas i trud włożony w pracę z uczniami w tych wyjątkowych warunkach. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie oraz życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.


Florentyna Sołtysia…

Kontynuuj

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Kierownicy sekcji (spoza komisji) ze względu na stan epidemii w szkole w czasie egzaminu dyplomowego będą koordynować i nadzorować poruszanie się dyplomantów, obecni będą również wychowawcy wspomagający jako wsparcie organizacyjne.
Wyniki dla dyplomantów będą przekazywane indywidualnie w zamkniętej kopercie.
Przedziały …

Kontynuuj