godlo MKiDN logoCEA bip 

Miesiąc: Czerwiec 2020

27 czerwca 2020

W imieniu wszystkich Rodziców serdecznie dziękujemy Szanownej Dyrekcji Pani Annie i Pani Marii,Szanownym Pedagogom oraz Wszystkim Pracownikom Plastyka za całoroczną pracę, Państwa zaangażowanie oraz opiekę i wsparcie wobec młodzieży w ostatnich miesiącach ,tak trudnych dla nas wszystkich,bo przecież przyszło nam …

26 czerwca 2020

W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym podziękować Pani oraz całemu gronu pedagogicznemu za czas i trud włożony w pracę z uczniami w tych wyjątkowych warunkach. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie oraz życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.


Florentyna Sołtysia…

26 czerwca 2020

„Zamykając” rok szkolny 2019/2020 26 czerwca 2020 r. dziękuję za wspólny kolejny mijający rok współpracy,
– współbycia,
– współtworzenia,
– współmyślenia,
– współodczuwania…
skupienia na częstochowskim PLASTYKU…
Życzę wykorzystania czasu wakacji na własne sprawy rodzinne, domowe…,
na myślenie:
– o …

9 czerwca 2020

Kierownicy sekcji (spoza komisji) ze względu na stan epidemii w szkole w czasie egzaminu dyplomowego będą koordynować i nadzorować poruszanie się dyplomantów, obecni będą również wychowawcy wspomagający jako wsparcie organizacyjne.
Wyniki dla dyplomantów będą przekazywane indywidualnie w zamkniętej kopercie.
Przedziały …