HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Kierownicy sekcji (spoza komisji) ze względu na stan epidemii w szkole w czasie egzaminu dyplomowego będą koordynować i nadzorować poruszanie się dyplomantów, obecni będą również wychowawcy wspomagający jako wsparcie organizacyjne.
Wyniki dla dyplomantów będą przekazywane indywidualnie w zamkniętej kopercie.
Przedziały czasowe są proponowanymi i mogą ulegać wahaniom
Dyplomanci proszeni są o przyjście do szkoły 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną,

22 czerwca 2020

Grafika klasa VI egzamin w Sali galeryjnej zdający wchodzą głównym wejściem na 1 piętro , wchodzą do galerii na antresolę , a wychodzą dołem przechodząc na aulę zdawać historię sztuki. Po egzaminie wychodzą ze szkoły z auli przez boisko.

Komisja I godz.8.00-12.00

Pięcioro uczniów, przerwa 9.30-10.00 następnie pięcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja II godz.8.30-12.30

Pięcioro zdających, przerwa 10.00-10.30 następnie po przerwie pięcioro- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

23 czerwca 2020

Grafika klasa IV egzamin w Sali galeryjnej zdający wchodzą głównym wejściem na 1 piętro , wchodzą do galerii na antresolę , a wychodzą dołem przechodząc na aulę zdawać historię sztuki. Po egzaminie wychodzą ze szkoły z auli przez boisko.

Komisja IIIgodz.8.00-12.00

Troje zdających, przerwa 9.00-9.30, pięcioro zdających, przerwa 11.00-11.30,następnie grupa sześciorga zdających– w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja IV godz.8.30-14.00

Troje zdających, przerwa 9.30-10.00, pięcioro zdających, przerwa 11.30-12.00,następnie grupa sześciorga zdających – w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

24 czerwca 2020

jubilerstwo klasa IV egzamin w  na 1 piętrze , zdający wchodzą głównym wejściem , a wychodzą schodami lewymi na aulę zdawać historię sztuki. Po egzaminie wychodzą ze szkoły z auli przez boisko.

Komisja V godz.8.00-12.00– w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Pięcioro uczniów, przerwa 9.30-10.00 następnie sześcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja VI godz.8.30-12.30

Pięcioro zdających, przerwa 9.30-10.00 następnie po przerwie sześcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

25 czerwca 2020

jubilerstwo klasa VI egzamin w  na 1 piętrze , zdający wchodzą głównym wejściem , a wychodzą schodami lewymi na aulę zdawać historię sztuki. Po egzaminie wychodzą ze szkoły z auli przez boisko.

Komisja VII godz.8.00-12.00

Pięcioro uczniów, przerwa 9.30-10.00 następnie pięcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja VIII godz.8.30-12.30

Pięcioro zdających, przerwa 10.00-10.30 następnie po przerwie pięcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

26 czerwca 2020

ceramika klasa VI ab i klasa IVjc egzamin w  na parterze , zdający wchodzą głównym wejściem , a wychodzą na duże patio na aulę zdawać historię sztuki. Po egzaminie wychodzą ze szkoły z auli przez boisko.

Komisja IX godz.8.00-10.30

Pięcioro uczniów, przerwa 9.30-10.00 następnie pięcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja X godz.8.30-10.30 klasa VIab

Pięcioro uczniów, przerwa 9.30-10.00 następnie pięcioro zdających- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja XI godz.10.30-13.00

Sześcioro uczniów zdających do 12.30- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

Komisja XII godz.11.00-13.00 klasa IV jc

Sześcioro uczniów zdających do 12.30- w kolejności wejść określonych ściśle czasowo i kierunkiem komunikacji

II. WERSJA  HARMONOGRAMU –USZCZEGÓŁOWIONA;

  • czas
  • kolejność wejść
  • nazwiska zdających
  • skład komisji
  • procedury
    zostaną wysłane bezpośrednio (mailowo) do członków komisji i zdających.