Szanowni Państwo – Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Ich Rodzice

„Zamykając” rok szkolny 2019/2020 26 czerwca 2020 r. dziękuję za wspólny kolejny mijający rok współpracy,
– współbycia,
– współtworzenia,
– współmyślenia,
– współodczuwania…
skupienia na częstochowskim PLASTYKU…
Życzę wykorzystania czasu wakacji na własne sprawy rodzinne, domowe…,
na myślenie:
– o zdrowiu,
– o dobru własnym i swoich bliskich,
– o naturze ożywionej,
– o kreatywnym, lecz nieekspansywnym życiu,
– o szczęściu i radości,
– o spokoju, przyjaźni, miłości…
Ufajmy, że powrócimy do siebie i naszej Szkoły „babim latem”…,
a może, w złotym, wrześniowym, słońcu dane nam będzie plenerami (?) otworzyć kolejny etap szkolnego czasu…

        Z przyjaźnią dla Uczniów,
        Z szacunkiem dla Nauczycieli i Rodziców

            Anna Maciejowska
            w imieniu Kierownictwa szkoły