godlo MKiDN logoCEA bip 
11 kwietnia 2021
Spread the love

WYWIAD DLA TELEWIZJI ORION

-Dla mnie sztuka to coś co rodzi się równolegle w trzech źródłach: w intelekcie, duszy i w dłoniach. I właśnie nasza szkoła młodym ludziom daje ogromne możliwości stykania się ze sztuką, obcowania z nią na co dzień poprzez edukację na różnych kierunkach artystycznych – tłumaczy historyk sztuki Anna Maciejowska, dyr. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Szkoła ta po rozbudowie stała się wszechnicą na poziomie europejskim, ale ma coś bardziej cenniejszego – przyjaciół, na których zawsze może liczyć. Jak Plastyk dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszego artystycznego życia mogą świadczyć jej absolwenci: Jerzy Duda-Gracz, Marian Michalik, Andrzej Desperak, Jerzy Kędziora, Roman Lonty, Jacek Łyczba, Jacek Pałucha czy Zbigniew Sprycha dzisiaj profesor na ASP w Krakowie.