godlo MKiDN logoCEA bip 

Dzień: 2021-10-14

14 października 2021

Koleżanki i Koledzy

W Dniu Edukacji Narodowej, nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych,
życzę pracy spokojnej i bezpiecznej – zarówno pod względem prawnym, jak i materialnym.
Niech wszystkim zawodowym działaniom towarzyszy satysfakcja
oraz szacunek uczniów, rodziców, społeczeństwa.
Życzę …