godlo MKiDN logoCEA bip 
14 października 2021
Spread the love

Koleżanki i Koledzy

W Dniu Edukacji Narodowej, nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych,
życzę pracy spokojnej i bezpiecznej – zarówno pod względem prawnym, jak i materialnym.
Niech wszystkim zawodowym działaniom towarzyszy satysfakcja
oraz szacunek uczniów, rodziców, społeczeństwa.
Życzę również, aby spełniły się nasze wspólne marzenia o szkole wolnej, pozbawionej działań mrożących, kształcącej uczniów na miarę XXI wieku, kierowanej przez mądrych ludzi.
Niech nasze wspólne działania przyniosą właśnie taki skutek.

A w życiu prywatnym niech towarzyszy Wam radość, przyjaźń i miłość. Bądźcie zdrowi. Dbajcie o siebie.

        Grzegorz Sikora                                      Jadwiga Aleksandra Rezler
   Prezes Oddziału ZNP                                 Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

      w Częstochowie