godlo MKiDN logoCEA bip 
11 listopada 2021
Spread the love


Pożegnanie powstańca – fragment
obrazu Artura Grottgera

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Po 123 latach rozbiorów tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa i ustrój polityczny, który nastał po niej, sprawiły, że Święto zostało przywrócone dopiero w 1989 roku.

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem refleksji nad historią i współczesnością oraz możliwością wyrażenia polskiego patriotyzmu, szczególnie w tak trudnej i skomplikowanej sytuacji w naszym kraju – 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19.
Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach.
Proponujemy zatem Państwu uczczenie w środę – 11 listopada – Święta Niepodległości we własnych domach:
– zapoznając się z tekstem pełnej wersji Hymnu Państwowego oraz wysłuchaniu/odśpiewaniu z zasadami powagi i spokoju naszego Hymnu, mając świadomość, że jest on jednym z elementów – obok godła i barw biało-czerwonych – symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst Hymnu Państwowego oraz wykonanie znajdują się w załącznikach);
– zapoznając się z materiałem filmowym dotyczącym kultury i nauki II Rzeczypospolitej (link do materiału filmowego: https://vod.tvp.pl/video/polskie-100-lat,odc-10-nauka-i-kultura-w-ii-rzeczpospolitej,45230362). Film zaprezentowany Państwu przedstawia najważniejsze osiągnięcia II Rzeczypospolitej w dziedzinach kultury i nauki w okresie 20-lecia międzywojennego. Kultura i nauka to podstawowe elementy procesu tworzenia się narodu, kształtujące świadomość narodową, określające wspólnotę całego społeczeństwa. Kultura i nauka są niezbędnymi czynnikami warunkującymi tworzenie, istnienie, rozwój i samookreślenie się społeczności narodowej powstałej w wyniku odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Z tymi ważnymi aspektami w kształtowaniu się państwa polskiego będą Państwo mogli się zapoznać oglądając zaprezentowany materiał filmowy.

HYMN PAŃSTWOWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ “MAZUREK DĄBROWSKIEGO” – kliknij by wysłuchać
Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz …