godlo MKiDN logoCEA bip 
15 lipca 2022
Spread the love

8 lipca zakończył się kurs językowy kolejnej grupy nauczycieli, który trwał od 27 czerwca, z programu Erazmus+ “ANGIELSKI W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ. IM LEPSZY NAUCZYCIEL, TYM LEPSZY UCZEŃ”. W kursie tym udział wzięli: Renata Adamus, Ewa Flis, Romualda Anioł Lubas, Małgorzata Szeląg, Leszek Szeląg, Karol Nowakowski.


W założeniach projektu było:Poznanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z obcokrajowcami, wolontariuszami.
Możliwość korzystania z edukacji europejskiej i literatury fachowej –. doskonalenie własnego warsztatu pracy
Możliwość korzystania podczas zajęć z anglojęzycznych portali internetowych.
Aplikowanie prac uczniów do konkursów artystycznych organizowanych za granicą (promocja placówki na arenie międzynarodowej).
Rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli wpłynie korzystnie na rozwój uczniów dając przykład uczenia się przez całe życie.
Organizacja przedmiotowych wycieczek zagranicznych i plenerów malarskich.
Poznanie praktycznych strategii i narzędzi pozwalających zwiększyć motywację uczniów do nauki.
Podczas szkoleń metodycznych nauczyciele będą mogli nawiązać kontakty z nauczycielami z całego świata i zainicjować międzynarodowe projekty
Wprowadzenie elementów nauczania dwujęzycznego na zajęciach ceramiki, matematyki, j. francuskiego, niemieckiego, historii, historii sztuki i innych przedmiotów w ramach innowacji „English needed”.
Kreatywne wykorzystanie ICT w nauczaniu – przeszkolenie nauczycieli w zakresie darmowych stron, aplikacji i programów, które mogą być wykorzystane w praktyce szkolnej.
Zapoznanie nauczycieli j. angielskiego z najnowszymi osiągnięciami międzynarodowymi z zakresu metodyki nauczania języków obcych z elementami kulturowymi i ICT.
Wyszkolenie nauczycieli przedmiotów artystyczno – zawodowych w kierunku nauczania zintegrowanego CLIL oraz efektywnego wykorzystania ICT.
Możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych w galeriach i instytucjach artystycznych poza granicami kraju.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający odbyty staż. Oprócz samej nauki był czas na zwiedzanie i poznawanie maltańskiej kultury, obyczajów, praktykowanie języka oraz wypoczynek.