godlo MKiDN logoCEA bip 

Aktualizacja metod pracy projektanta.

Spread the love

Aktualizacja metod pracy projektanta. Animacja atutem współczesnego dizajnera. 2010

Promotorem projektu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie a beneficjentami uczniowie kierunku grafika użytkowa-formy wydawnicze, kształcący się w projektowaniu graficznym i cyfrowym składzie publikacji na poziomie artystyczno-zawodowej szkoły średniej. Partnerami przyjmującymi są: Schule fur Farbe und Gestaltung (Niemcy), Centrum Kształcenia (Portugalia), prowadzące na poziomie średnim kształcenie w zakresie m.in. projektowania graficznego, liternictwa, fotografii, technologii druku, animacji i multimediów. Posiadają one nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie z w/w dziedzin prowadzone przez wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w polskich placówkach szkoleniowych. Projekt ten odpowiada na potrzeby regionalne i krajowe promowania elastycznych form zatrudnienia i wspierania absolwentów w zakładaniu własnych firm, gdyż przygotowuje ich praktycznie do wykonywania zawodu poszerzając ich wiedzę o znajomość nowoczesnych multimediów, gdzie animacja stanowi unikalny element łączący różne rodzaje mediów. Celem dla beneficjentów jest poznanie zasadniczych aplikacji do tworzenia animacji a przez to podniesienie kwalifikacji o znajomość najnowszych technologii i programów multimedialnych (Macromedia Flash, Adobe DreamWaver, Adobe Premiere) wykorzystywanych w zakresie projektowania i reklamy. Trwałym rezultatem będzie nabycie profesjonalnych umiejętności tworzenia animacji i prezentacji multimedialnych wykorzystywanych także podczas tworzenia stron www, co spowoduje zwiększenie szans zatrudnienia beneficjentów poprzez obniżenie kosztów dodatkowych szkoleń, ponoszonych przez potencjalnych pracodawców. Dodatkowo rozbudzi w beneficjentach potrzebę stałego wzbogacania swojej wiedzy o elementy najnowszej technologii w tak szybko reagującym na zmiany sektorze graficzno-reklamowym. Kolejnym rezultatem jest doskonalenie języków obcych szczególnie terminologii fachowej. Dla promotora wymierną korzyścią z przeprowadzonego stażu będzie bezpośrednia konfrontacja z systemem nauczania w wyspecjalizowanej placówce szkoleniowej Partnera a w przyszłości możliwość korekty własnych programów nauczania i poszerzenie ich o zagadnienia dotyczące multimediów, w ramach rozbudowy szkoły planowanej na 2010 rok, a co za tym idzie także poszczególnych pracowni kierunkowych. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch reprezentatywnych krajach Europy: Niemczech i Portugalii. Obejmie on 3-tygodniowy staż i będzie realizowany w czerwcu 2010.