HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Kierownicy sekcji (spoza komisji) ze względu na stan epidemii w szkole w czasie egzaminu dyplomowego będą koordynować i nadzorować poruszanie się dyplomantów, obecni będą również wychowawcy wspomagający jako wsparcie organizacyjne.
Wyniki dla dyplomantów będą przekazywane indywidualnie w zamkniętej kopercie.
Przedziały …

Kontynuuj

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz …

Kontynuuj

Ogłoszenie

Rekrutacja – zmiana terminu
Termin i tryb rekrutacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju uległ zmianie.

Ogłoszenie

• Nowe terminy rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły plastyk.czest.pl
• Od 12 marca nadal szkoła funkcjonuje w …

Kontynuuj

„Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”

Informujemy, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)„, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:
harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na …

Kontynuuj

Serdecznie zapraszamy od piątku 15.05.2020 na systematyczne konsultacje online dla Kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem usługi internetowej meet.google.com w trzech grupach:  malarskiej, rysunku, rzeźby. Kandydat będzie uczestniczył w 60 minutowych spotkaniach (sobota) od 9.00 do 12.00 wg. przesłanego drogą mailową harmonogramu. Ponadto w piątki od godziny 17.00 do 18.00 prowadzone …

Kontynuuj