HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Kierownicy sekcji (spoza komisji) ze względu na stan epidemii w szkole w czasie egzaminu dyplomowego będą koordynować i nadzorować poruszanie się dyplomantów, obecni będą również wychowawcy wspomagający jako wsparcie organizacyjne.
Wyniki dla dyplomantów będą przekazywane indywidualnie w zamkniętej kopercie.
Przedziały …

Kontynuuj

DRODZY ABITURIENCI

W Zespole Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie
DRODZY ABITURIENCI
Oczekujemy Was o poranku poniedziałkowym, 8 czerwca,
Z tęsknotą …. po 3-miesięcznej, koniecznej, izolacji…..
Z nadzieją …. że będziecie silni Waszą wiedzą i umiejętnościami zdania egzaminu maturalnego ….
Z …

Kontynuuj

Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych

Biorąc pod uwagę aktualne stanowisko Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że egzaminy dyplomowe, jako egzaminy będące formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów szkół artystycznych, będą mogły być …

Kontynuuj