godlo MKiDN logoCEA bip 

Rekrutacja

13 sierpnia 2020
  • Przypomnienie
    Zwracamy się do Państwa Rodziców i Kandydatów z przypomnieniem, że  upływa czas złożenia dokumentów-oryginałów świadectw 13 sierpnia  oraz wywieszenia 14 sierpnia list przyjętych-do których to terminów jesteśmy zobligowani przez  Rozporządzenia  MK i DN.
  • Aktualny komunikat
    Przypominamy również , że 
27 maja 2020

Rekrutacja – zmiana terminu
Termin i tryb rekrutacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju uległ zmianie.

Ogłoszenie

• Nowe terminy rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły plastyk.czest.pl
• Od 12 marca nadal szkoła funkcjonuje w …

26 maja 2020

Informujemy, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)“, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:
harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na …

14 maja 2020

Szanowni Państwo, Rodzice i Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznego

Załączamy poniżej druk „Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu wstępnego” z prośbą o wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres rekrutacja@plastyk.czest.pl,

a oryginał po podpisaniu proszę przesłać pocztą na adres Zespół Szkół