Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Od 8 czerwca konsultacje z nauczycielami dla uczniów szkół artystycznych

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. 26.04

KOMUNIKAT – do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. 11.04

Istotne informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania Szkoły 8.04

KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach artystycznych. 18.03

Bieżące informacje