godlo MKiDN logoCEA bip 

Dizajn-kształcenie plastyczne

Spread the love

Dizajn – kształcenie plastyczne dla funkcjonalności i utylitarności przedmiotów artystycznych.

W projekcie “Designe – kształcenie plastyczne dla funkcjonalności i utylitarności przedmiotów artystycznych” wzięło udział 10 nauczycieli ZSP (Częstochowa) przedmiotów artystycznych kształcących uczniów w dziedzinie jubilerstwa, ceramiki i grafiki, podejmując często problematykę związaną z projektowaniem produktów. Partnerem przyjmującym była szkoła średnia zawodowa Cenca w Caldas da Rainha (Portugalia). Staż odbywał się w terminie od 1-13.07.2013. Celem projektu było poznanie metodyki i warsztatu pracy nauczycieli w partnerskiej szkole w zakresie kształcenia plastycznego przy projektowaniu i wykonywaniu przedmiotów artystycznych sztuki użytkowej, spełniających obligatoryjny warunek sztuki stosowanej tj. estetyczność, funkcjonalność i użyteczność.
Rezultatem jest modyfikacja treści programowych i metod nauczania pod kątem innowacyjności kształcenia dizajnerskiego w ramach trzech specjalności sztuk stosowanych ceramiki, jubilerstwa i grafiki oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, co w następstwie przyczyni się do świadomego kształcenia w kierunku designu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na harmonię formy i funkcji: estetykę, ergonomię i użytkowość.
Dodatkowym rezultatem jest udoskonalenie języków obcych w zakresie terminologii fachowej i komunikacji werbalnej.
Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym. Realizacja tego projektu była możliwa w w/w placówce ze względu na nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń i doskonałą współpracę z nauczycielami instytucji partnerskiej. Realizacja projektu przebiegała w bardzo życzliwej atmosferze. 
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności w tej branży. Oprócz certyfikatów wydawanych przez organizacje przyjmujące uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass Mobility. Efekty stażu zostały odnotowane przez media. Dokumentacja znajduje się na stronie http://plastyk.czest.pl