ZEBRANIA Z RODZICAMI

OSSP, LP, PLSP

11 IX 2019  godz. 17.30  (środa)

11 IX 2019 godz. 1645 zebranie  Rady Rodziców

20 XI 2019 godz. 1730  (środa)

20 XI 2019   godz. 1645 zebranie  Rady Rodziców

8 I 2020     godz. 17.30  (środa)

8 I 2020  godz. 1645 zebranie  Rady Rodziców

25 III 2020  godz. 17.30 (środa)

25 III 2020 godz. 1645 zebranie  Rady Rodziców

27 V 2020    godz. 17 30  ( środa)

27 V 2020godz. 16 45 zebranie  Rady Rodziców

KONSULTACJE DIA RODZICÓW

Konsultacje dla Rodziców wg indywidualnego nauczycielskiego harmonogramu tygodniowego.

Informacje przed gabinetem wicedyrektora , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i portierni.