godlo MKiDN logoCEA bip 

Dla rodziców

ZEBRANIA Z RODZICAMI
OSSP, LP, PLSP
8 IX 2021 godz. 17.30 (środa)
8 IX 2021 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

24 XI 2021 godz. 17.30 (środa)
24 XI 2021 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

26 I 2022 godz. 17.30 (środa)
26 I 2022 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

23 III 2022 godz. 17.30 (środa)
23 III 2022 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

25 V 2022 godz. 17.30 ( środa)
25 V 2022 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Konsultacje dla Rodziców wszystkich nauczycieli w dniach zebrań z rodzicami (j.w.) od godz. 16.00
Konsultacje dla Rodziców wg indywidualnego nauczycielskiego harmonogramu tygodniowego.
Informacje przed gabinetem wicedyrektora , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i portierni.