godlo MKiDN logoCEA bip 

Ekran wobec medium papierowego.

Spread the love

Ekran wobec medium papierowego.

W projekcie „Ekran wobec medium papierowego” – uczestniczyli uczniowie kierunku grafika użytkowa – formy wydawnicze oraz uczniowie kształcący się w zakresie podstaw projektowania ZSP w Częstochowie.
Partnerami przyjmującymi były szkoły – Cencal w Caldas da Rainha (Portugalia) i Ortweinschule w Graz (Austria) kształcące grafików na poziomie szkoły średniej w zakresie min. projektowania graficznego. Każda z placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia niezbędne do realizacji projektu. Staż odbywał się w 2 grupach: grupa portugalska realizowała projekt w terminie 1.07–19.07.2013r., i grupa austriacka od 7.10–25.10.2013r.
Celem projektu było poznanie nowoczesnych interaktywnych technologii cyfrowych w obrazowaniu wizualnym, których ostatecznym medium jest EKRAN i najnowszych wersji profesjonalnych programów graficznych i multimedialnych wykorzystywanych w zakresie tych technologii. Rezultatem jest stworzenie prac interaktywnych min. animacja, e-book, mapping, projekt interdyscyplinarny, gdzie przekaz wizualny odbywa się poprzez ekran oraz nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi interaktywnymi technologiami informatycznymi. Kolejnym rezultatem jest udoskonalenie umiejętności językowych szczególnie terminologii fachowej. 
Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym. Realizacja tego projektu była możliwa w w/w placówkach ze względu na nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń i doskonałą współpracę z opiekunami. Wykonane przez naszych uczniów prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bdb recenzje specjalistów. Realizacja projektu przebiegała w bardzo życzliwej atmosferze.
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności w tej branży. Oprócz certyfikatów wydawanych przez organizacje przyjmujące uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass Mobility i certyfikaty wydawane przez organizację wysyłającą. Efekty stażu zostały odnotowane przez media. Dokumentacja znajduje się na stronie http://plastyk.czest.pl