Realizacja projektu 2015

Proces przedprodukcyjny w interdyscyplinarnym projektowaniu i wykonaniu prototypu 2014-1-PL01-KA102-001161

Konkurs wewnętrzny dla uczniów zainteresowanych udziałem w stażu zagranicznym

Aneks do regulaminu konkursu wewnętrznego

Sprawozdanie z realizacji stażu

Dokumentacja postażowa – CENCAL w Caldas da Raino

Film z realizacji zaplanowanych zadań stażowych

Księga produktu

Księga znaku

Dokumentacja płytki

Dokumentacja toreb

Upowszechnianie rezultatów projektu

Projekty obrazów ceramicznych

News na stornie szkoły

Prezentacja ze stażu – prezi

Realizacja projektu 2016

Odtwarzanie i udoskonalanie formy i funkcji przedmiotu dizajnerskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii 2015-1-PL01-KA102-016199

Staż zagraniczny – podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacaka Malczewskiego w Częstochowie zrealizowany w pięciu grupach od czerwca do października 2016 w ramach programu POWER VET na zasadach programu ERASMUS+
W kolejnych raportach można zapoznać się z wynikami i efektami zrealizowanego projektu pt „Odtwarzanie i udoskonalanie formy i funkcji przedmiotu dizajnerskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii „
RAPORTY

Raport – Macerata 2016

Raport – Urbino 2016

Raport – Pforzheim 2016

Raport – Caldas 2016

Raport – Graz 2016

UPOWSZECHNIANIE

Gazeta

Mazetara

Gazeta Pforzheim

Gazeta Pforzheim

Biuletyn