godlo MKiDN logoCEA bip 

Grafika jako wstęp do produkcji

Spread the love

Grafika jako wstęp do produksji masowej; Wypowiedź graficzna pomostem w budowan wizerunku firmy 2008

Streszczenie – grafika – 2008 
 Beneficjentami projektu „Grafika jako wstęp do produkcji masowej; Wypowiedź graficzna pomostem w budowaniu wizerunku firmy” byli uczniowie wydziału grafiki użytkowej – formy wydawnicze – Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Naszymi partnerami byli: „Cencal” (Portugalia) i „Schule für Farbe und Gestaltung (Niemcy), prowadzące  na poziomie średnim i wyższym kształcenie w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, typografii, fotografii, edytorstwa, technologii druku, filmu, animacji i multimediów.  Partnerskie szkoły posiadają perfekcyjne wyposażone pracownie z w/w dziedzin prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w polskich placówkach szkoleniowych. Beneficjenci mieli nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń: aparatów analogowych i cyfrowych, skanerów, drukarek, kamer cyfrowych itd. – co umożliwiło w pełni realizację projektu. Realizację projektu planowaliśmy w 3 placówkach, a nie jak to miało miejsce w 2. Ze względów finansowych realizacja stażu w Akademii Cordoba w Hiszpanii była nie możliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędnej nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz zgody pozostałych dwóch partnerów na przyjęcie większej liczby beneficjentów postanowiliśmy zrezygnować z odbycia stażu w Hiszpanii w Akademii Cordoba. Rezygnacja z jednego z partnerów nie wpłynęła zupełnie na realizację projektu. Wszystkie cele projektu zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym zostały w całości zrealizowane.
Zatem staż odbył się w 2 grupach. Grupa niemiecka realizowała projekt od 3.11.08. do 21.11.08, grupa portugalska od 23.06.08. do 11.07.08.
Efektem jest rozszerzenie własnych umiejętności o doświadczenia budowania indywidualnej wypowiedzi graficznej a także podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych technologii związanych z drukiem płaskim wykorzystywanym w produkcji masowej jak i multimediami. Stażyści zaprojektowali i wykonali zestawy promocyjno-reklamowe: foldery, ulotki, filmy i projekt na nadruk na płytę,
Wszystkie wykonane przez naszych uczniów publikacje zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione przez opiekunów.
Kolejnym rezultatem stażu jest pogłębienie znajomości języków obcych w zakresie terminologii fachowej z dziedziny projektowania graficznego (słuchanie wykładów dotyczących technologii, tłumaczenie koncepcji przygotowanej publikacji i komunikacja podczas korekt)
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze. Wykonane prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bardzo dobre recenzje specjalistów. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty oraz zaliczenie praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania w naszej szkole. Certyfikaty potwierdzają zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności obowiązujących w tej branży. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące otrzymali beneficjenci certyfikaty Europass Mobillity. Wraz z raportem przesyłamy kserokopie  Europassów potwierdzonych przez szkołę niemiecką i portugalską.
Efekty stażu zostały odnotowane przez media i upowszechnione były poprzez wystawy i seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli (dokumentacja fotograficzna ze spotkania upowszechniającego efekty stażu znajduje się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl.