godlo MKiDN logoCEA bip 

Granice książki

Spread the love

W projekcie „ Granice książki wobec zmian w percepcji przekazu graficznego słowa” uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkól Plastycznych w Częstochowie – kierunku grafika użytkowa – formy wydawnicze kształcący się w projektowaniu graficznym i cyfrowym składzie publikacji na poziomie artystyczno-zawodowym szkoły średniej. Partnerami przyjmującymi były szkoły : Cencal w Caldas da Rainha (Portugalia) i Centrum Humanberuflicher Schulen w Villach (Austria) prowadzące na poziomie średnim kształcenie w zakresie m.in. projektowania graficznego, liternictwa, fotografii, technologii druku, animacji i multimediów.

Staż odbywał się w dwóch grupach: grupa portugalska realizowała projekt w terminie od 27.06.-15.07.2011 a grupa austriacka od 26.09-14.10.2011

Celem projektu było poznanie najnowszych metod tworzenia książki unikatowej, ekranowej czy wydawnictwa o charakterze interdyscyplinarnym w różnych przestrzeniach odbioru (mass media, multimedia interaktywne, internet, telefonia mobilna, environmet) niezbędnych wobec zmian w cyfryzacji przekazu graficznego słowa i zmiany statusu czytelnika – obserwatora i uczestnika zdarzenia wydawniczego. Zatem celem projektu było praktyczne przygotowanie beneficjentów do wykonywania zawodu poszerzając ich kreację twórcza poprzez wiedzę o najnowsze formy przekazu oraz podnosząc ich kwalifikacje o znajomość współczesnych technologii obrazowania i najnowszych wersji programów graficznych, multimedialnych wykorzystywanych w zakresie projektowania na rynku wydawniczym i reklamy.

Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym. Realizacja tego projektu była możliwa w w/w placówkach ze względu na nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń.

Rezultatem jest stworzenie nowoczesnej formy książki o charakterze intermedialnym a tym samym poszerzenie granic twórczej wyobraźni w percepcji przekazu graficznego słowa w postaci konkretnych działań : książka unikatowa, ekranowa i książka o charakterze interdyscyplinarnym.

Kolejnym rezultatem jest zwiększenie szans zatrudnienia beneficjentów poprzez obniżenie kosztów dodatkowych szkoleń ponoszonych przez potencjalnych pracodawców oraz rozbudzenie świadomej potrzeby stałego wzbogacania wiedzy o elementy najnowszej technologii.

Wykonane przez naszych uczniów prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bardzo dobre recenzje specjalistów. Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów , w bardzo życzliwej atmosferze. Po zakończeniu projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności obowiązujących w tej branży. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące beneficjenci otrzymali certyfikaty Europass Mobility. Efekty stażu zostały odnotowane przez media : Gazeta Częstochowska, Gazeta Wyborcza, lokalna telewizja ORION (czekamy na publikacje w prasie fachowej 2 plus 3D ) oraz rozpowszechnione były poprzez wystawy i seminaria prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości reprezentujących branżę graficzną. Dokumentacja znajduje się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl