godlo MKiDN logoCEA bip 

Inkrustowanie przy pomocy frezarki

Spread the love

Inkrustowanie przy pomocy frezarki komputerowej 2006

Streszczenie – jubilerstwo – 2006 
 Beneficjentami projektu „Inkrustowanie przy pomocy frezarki komputerowej” byli uczniowie działu jubilerstwa ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły średnie, kształcące przyszłych jubilerów: „Goldschmiedeschule” w Pforzheim (Niemcy), Meisterschule für das Gold und Silberschmiedehandwerk” w Monachium (Niemcy), „Instituto Statale d’Arte” w Macerata (Włochy). Każda z w/w szkół prowadzi kształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania wyrobów jubilerskich i przygotowuje twórczą jednostkę do samodzielnej pracy oraz współpracy z zakładem. Partnerskie szkoły posiadają nowoczesne pracownie odlewnicze, grawerskie, szlifierskie, oprawy kamieni oraz laboratoria badawcze. Staż odbywał się w trzech grupach, w różnych terminach: grupa w Pforzheim realizowała projekt od 9.10.06. do 27.10.06, grupa w Monachium od 26.06.06. do 14.07.06, grupa w Maceracie od 18.09.06. do 6.10.06.
Efektem stażu jest praktyczne zapoznanie beneficjentów z najnowszą metodą obróbki powierzchni metali, minerałów ( inkrustowaniem ) a następnie wykonanie wyrobów jubilerskich. Kolejnym efektem stażu jest poznanie specyfiki i metody kształcenia zawodowego w przemyśle jubilerskim stosowanej w wiodących na rynku europejskim krajach, a także obsługa nowoczesnych urządzeń i technologii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas zmiany bazy technologicznej szkoły przewidzianej do 2008 roku w ramach funduszy strukturalnych programu ZPORR. Staż w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Rezultatem dla beneficjentów jest praktyczne zapoznanie się ze znanymi dotychczas tylko z teorii urządzeniami i technikami. Takie urządzenia jak frezarki sterowane komputerem stwarzają nieograniczone możliwości w tworzeniu unikatowej, autorskiej biżuterii.
Projekt był zupełną nowością, a jego realizacja była konieczna dla poszerzenia wykształcenia naszych beneficjentów. Było to możliwe tylko w szkołach posiadających odpowiednią linię technologiczną tak jak w/w szkoły partnerskie. W swoich pracach jubilerskich beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci.
Nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu. Poznali też organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi w Niemczech i Włoszech.
Podczas stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego – głownie z zakresu terminologii fachowej (słuchanie wykładów dotyczących technologii, komunikacja podczas korekt).
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze. Wykonane przez naszych beneficjentów prace spotkały się z dużym uznaniem.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Wraz z raportem przesyłamy przykładowe formularze Europassów .
Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez wystawy prac oraz seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz odnotowane przez media.