godlo MKiDN logoCEA bip 

Kalendarium

I. DATY

II. EGZAMINY

egzaminy maturalne

III. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

VI. WAZNIEJSZE TERMINY DLA ABITURIENTÓW OSSP i LP

V. TERMINY PLENERÓW I KIERMASZ

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI

VII.    KONSULTACJE DIA RODZICÓW

VIII. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

IX. DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW OSSP i LP