I. DATY

2 IX 2019 – 10 I 2020 I semestr

13 I 2020 – 24 I 2020 ferie zimowe

23 XII 2019– 6 I 2020 zimowa przerwa świąteczna

27 I 2020 – 26 VI 2020 II semestr

27 I 2020 – 29 IV 2020 II semestr dla abiturientów

9 IV 2020 –14 IV 2020 wiosenna przerwa świąteczna

26 VI 2020 koniec roku

II. EGZAMINY

egzaminy dyplomowe – z powodu COVID-19 uległy zmianie; informacje w dziale DYPLOM

15 IV 2020 (środa) obrona pracy dyplomowej – projektowanie graficzne

15 – 16 IV 2020 (śr., czw.) obrona pracy dyplomowej – jubilerstwo

16 IV 2020 (czwartek) obrona pracy dyplomowej – ceramika artystyczna

17 IV 2020 (piątek) egzamin z historii sztuki – projektowanie graficzne

17-18 IV 2020 (pt., sob.) egzamin z historii sztuki – jubilerstwo

18 IV 2020 (sobota) egzamin z historii sztuki – ceramika artystyczna

egzaminy maturalne – z powodu COVID-19 uległy zmianie; informacje w dziale MATURA

Egzaminy pisemne 4-26 V

4 V 2020( poniedziałek) – j. polski

5 V 2020 (wtorek) – matematyka

6 V 2020 (środa) – j. angielski

Egzaminy ustne 7 – 26 V

Egzaminy wstępne 28-29 V 2020(czw., pt.)

Egzaminy klasyfikacyjne 9-23 VI 2020

Egzaminy poprawkowe 27-31 VIII 2020

III. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

31 X 2019 (czwartek) · dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 XI 2019 (piątek) D Wszystkich Świętych

1 I 2020 (środa) D Nowy Rok

2 – 3 I 2020 (czw. , pt.) · dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 I 2020 (poniedziałek) D Święto Trzech Króli

30 IV 2020 (czwartek) · dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 V 2020 (piątek) D Święto Pracy

4 V.2020 ( pon.) · dzień wolny od zajęć / I dzień egz. maturalnego – z powodu COVID-19 uległy zmianie; informacje w dziale MATURA

5 V 2020 (wtorek) · dzień wolny od zajęć / II dzień egz. maturalnego – z powodu COVID-19 uległy zmianie; informacje w dziale MATURA

6 V 2020 (środa) · dzień wolny od zajęć / III dzień egz. maturalnego – z powodu COVID-19 uległy zmianie; informacje w dziale MATURA

11 VI 2020 (czwartek) D Boże Ciało

12 VI 2020 (piątek) · dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dni wolne od zajęć dydaktycznych  na podstawie  rozporządzenia MKiDN  z 20 XI 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2199 z późn.zm.)

D dni ustawowo wolne

VI. WAZNIEJSZE TERMINY DLA ABITURIENTÓW OSSP i LP

6-7 XI 2019 (śr., czw.) zatwierdzenie projektów prac dyplomowych

31 III 2020 (wtorek) zakończenie zajęć artystyczno–zawodowych

31 III 2020 (wtorek) dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

29 IV 2020 (środa) zakończenie zajęć- konsultacji z przedmiotów maturalnych

29 IV 2020 (środa) rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

V. TERMINY PLENERÓW I KIERMASZ

Terminy plenerów / wszystkich klas/ w okresie pomiędzy 13 VI – 21 VI 2020

Przeglądy poplenerowe 22, 23 VI 2020

Kiermasz wyrobów artystycznych i prac plastycznych MIKOŁAJKOWY – 1 XII 2019

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI

OSSP, LP, PLSP

11 IX 2019 godz. 17.30 (środa)

11 IX 2019 godz. 1645 zebranie Rady Rodziców

20 XI 2019 godz. 1730 (środa)

20 XI 2019 godz. 1645 zebranie Rady Rodziców

8 I 2020 godz. 17.30 (środa)

8 I 2020 godz. 1645 zebranie Rady Rodziców

25 III 2020 godz. 17.30 (środa)

25 III 2020 godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

27 V 2020    godz. 17 30  ( środa)

27 V 2020godz. 16.45 zebranie Rady Rodziców

VII.    KONSULTACJE DIA RODZICÓW

Konsultacje dla Rodziców wszystkich nauczycieli w dniach zebrań z rodzicami (j.w.) od godz. 16.00

Konsultacje dla Rodziców wg indywidualnego nauczycielskiego harmonogramu tygodniowego.

Informacje przed gabinetem wicedyrektora , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i portierni.

VIII. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

DZIEŃ PATRONA i Święto Edukacji Narodowej 14 X 2019 (poniedziałek)

ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI 9 XI 2019 (piątek)

ANDRZEJKI 29 XI 2019 (piątek )

AUKCJA, KIERMASZ 1 XII 2019 (niedziela)

ŚW.MIKOŁAJA 6 XII 2019 (piątek)

WIGILIA 20 XII 2019 (piątek)

STUDNIÓWKA STYCZEŃ 2020

DZIEŃ EKOLOGII 7 II 2020 (piątek)

WALENTYNKI 14 II 2020 (piątek)

MEMORIALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 28-29 II 2020 (piątek, sobota)

ŚWIĘTO WIOSNY 20 III 2020 (piątek)

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 29 IV 2020 (środa)

DZIEŃ SPORTU 1 VI 2020 (poniedziałek)

TURNIEJ SZACHOWY 2 VI 2020 (wtorek)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26 VI 2020 (piątek)

IX. DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW OSSP i LP

W dniach 24, 25 IV 2020 – rozpoczęcie korowodem miejskim, akcja „Kultura nie boli” , prezentacja szkoły i ewentualny program wolontaryjny.