godlo MKiDN logoCEA bip 

Kalendarium

ROK SZKOLNY 2021/2022 KALENDARIUM

I. ROK SZKOLNY

II. EGZAMINY

III. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

IV. WAZNIEJSZE TERMINY DLA ABITURIENTÓW OSSP i LP

V. TERMINY PLENERÓW I KIERMASZ

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI

VII. KONSULTACJE DLA RODZICÓW

VIII. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE