CERAMIKA

Od 1950 roku funkcjonuje w szkole specjalizacja ceramika artystyczna. W ramach zajęć kierunkowych z zakresu ceramiki artystycznej uczniowie kształcą swoje umiejętności na bazie własnych projektów; wykonują prace z mas ceramicznych: gliny szamotowej, kamionki, porcelitu i porcelany. Tworzą prace formowane ręcznie unikatowe lub powielane z form gipsowych. Stosują technologie i techniki tradycyjne oraz współczesne. Dzieła mają charakter użytkowy i dekoracyjny; często są to rzeźby ceramiczne.

Uczniowie projektują, modelują, dekorują i wypalają swoje wyroby w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzonych przez artystów projektantów oraz techników i technologa ceramiki.

Zakupione w 1998 roku nowoczesne piece ceramiczne pozwalają na realizację dużych form plenerowych. Przedmioty bezpośrednio skorelowane z zajęciami kierunkowymi to: technologia ceramiki, rysunek techniczny, rysunek zawodowy. Możliwości projektowe stymulowane są przez rysunek, malarstwo i rzeźbę.

Wśród kandydatów do naszej szkoły kształceniem się w tym kierunku cieszy się dużym powodzeniem. Spowodowane jest to niewątpliwie obecną popularnością samej dziedziny, osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów, zainteresowaniem wyrobami szkolnymi na przeglądach, wystawach, kiermaszach, targach oraz możliwością odbywania staży nie tylko na terenie naszego kraju. Młodzież zdobywa wiele prestiżowych nagród na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich (m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Toruniu, Kadynach). Ceramiczne prace uczniów są chętnie nabywane na corocznych aukcjach szkolnych i targach pozaszkolnych.

Ceramika jest w naszej szkole pierwszym kierunkiem objętym Edukacyjnym Programem Europejskim Leonardo da Vinci.

Od 2001 r. 94 uczniów odbyło, w ramach tego programu, trzytygodniowe staże w Niemczech Portugalii we Francji, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Od 1998 r. prace naszego działu ceramiki są konsultowane i oceniane przez profesorów z Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; w znakomity sposób stymuluje to rozwój poziomu artystycznego wykonywanych zadań.

Absolwenci najczęściej podejmują studia akademickie na wydziałach ceramiki, rzeźby, architektury wnętrz, form przemysłowych. Często powracają do zawodu ceramika.

JUBILERSTWO

Ten kierunek kształcenia został uruchomiony w 1955 r., jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii)oraz realizacji własnych projektów.

W pracy koncepcyjnej nastawiamy się na nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości materiałowych i technologicznych. Zajęcia pracowniane wspierają zajęcia teoretyczne z zakresu technologii, oraz ćwiczenia z rysunku technicznego i zawodowego.

Uczniowie powinni ostatecznie umieć łączyć wymagania artystyczne z uwarunkowaniami technologicznymi i funkcją dzieła. Prace wykonywane są ze srebra, metali kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich.

Z założenia są to dzieła unikatowe, ale z możliwością powielania (z formy). Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią jubilerską (z dwudziestoma kilkoma stanowiskami pracy) prowadzoną przez artystów plastyków projektantów i mistrzów jubilerskich. Posiadamy kompletny zestaw maszyn i narzędzi do obróbki srebra. Wielu absolwentów prowadzi własne zakłady jubilerskie, inni studiują w wyższych uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych oraz Katedrą Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bierzemy corocznie udział w międzynarodowych prezentacjach i targach jubilerskich m.in. Amberif i Złoto, Srebro, Czas. Konsultanci profesorowie akademiccy od 1998 r. dokonują regularnej oceny i korekty prac uczniów, co pomaga w uzyskaniu wysokiego poziomu. Nasze prace wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem; wysoko ocenili je specjaliści uczestniczący w wystawach w Paryżu i Lipsku. Pochlebne recenzje ukazały się w specjalistycznych czasopismach niemieckich i francuskich (m.in. Goldschmiede Zeitung). Artykuły na temat działu jubilerstwa szkoły i efektów naszej pracy ukazywały się kilkakrotnie w periodykach polskich Złoto Czas oraz Jubiler.

Od 2001 r. uczniowie działu jubilerstwa realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 70 uczniów.

GRAFIKA UŻYTKOWA – FORMY WYDAWNICZE

Grafika użytkowa-formy wydawnicze to najmłodszy kierunek kształcenia w naszej szkole, wprowadzony pod naporem rozwoju technologii cyfrowej, jej stałej i nieuchronnej ekspansji w warsztat pracy współczesnego plastyka projektanta i w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przystąpiliśmy do jego realizacji jako pierwsza szkoła w Polsce w oparciu o własny autorski program nauczania, napisany przy stałych konsultacjach i opiece merytorycznej Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, za zgodą i poparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, łącząc pracę koncepcyjną, nastawioną na własną nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, z posługiwaniem się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Uczniowie realizują coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia rozwijające świadome wykorzystanie różnorodnych środków plastycznych z nastawieniem na celowe ukierunkowanie ekspresji obrazu. Poznają dzięki temu zagadnienia kompozycji, typografii i szeroko pojętej grafiki, z położeniem szczególnego nacisku na rozwinięcie świadomości literniczej, możliwości wyrazowe różnych krojów pisma jako znaku graficznego równoważnego elementom ilustracyjnym; jednocześnie zdobywają umiejętność obsługi profesjonalnych programów graficznych, zaczynając od grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę zdjęć i kreację obrazów do pełnego składu publikacji. Efektem końcowym ich pracy są projekty różnorodnych form wydawniczych (afisz, ulotka, folder, opakowanie, gazeta) przygotowane za pomocą najnowszych technologii i metod do powielania przy użyciu nowoczesnej techniki poligraficznej.

Podczas całego okresu realizacji programu nauczania współpracujemy z Katedrą Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Dokonania uczniów poddawane są regularnej ocenie i korekcie wykładowców akademickich, co stymuluje uzyskanie wysokiego poziomu, potwierdzonego pozytywnymi recenzjami ze strony akademii, jak i bezpośrednią konfrontacją (wystawa prac na terenie ASP), pozwalającą na stwierdzenie, że zarówno artystycznie, jak i technologicznie nie odbiegamy od wymogów stawianych przez wyższe uczelnie.

Na użytek kierunku szkoła stworzyła nowoczesną pracownię komputerową, której wyposażenie jest stale uzupełniane zgodnie z rozwojem najnowszych technologii. Uczniowie pracują na komputerach IBM PC i Macintosch (w tym również G4), mając do dyspozycji skanery, drukarki – zarówno laserowe, jak i atramentowe, umożliwiające druk o jakości fotograficznej, ploter do druków wielkoformatowych i stały dostęp do Internetu.

Od 2001 r. uczniowie działu grafiki realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 82 uczniów.