godlo MKiDN logoCEA bip 

Kierunki

formy rzeźbiarskie: ceramika artystyczna

Od 1950 roku funkcjonuje w szkole specjalizacja ceramika artystyczna. W ramach zajęć kierunkowych z zakresu ceramiki artystycznej uczniowie kształcą swoje umiejętności na bazie własnych projektów; wykonują prace z mas ceramicznych: gliny szamotowej, kamionki, porcelitu i porcelany. Tworzą prace formowane ręcznie unikatowe lub powielane z form gipsowych. Stosują technologie i techniki tradycyjne oraz współczesne. Dzieła mają charakter użytkowy i dekoracyjny; często są to rzeźby ceramiczne.

Uczniowie projektują, modelują, dekorują i wypalają swoje wyroby w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzonych przez artystów projektantów oraz techników i technologa ceramiki.

Zakupione w 1998 roku nowoczesne piece ceramiczne pozwalają na realizację dużych form plenerowych. Przedmioty bezpośrednio skorelowane z zajęciami kierunkowymi to: technologia ceramiki, rysunek techniczny, rysunek zawodowy. Możliwości projektowe stymulowane są przez rysunek, malarstwo i rzeźbę.

Wśród kandydatów do naszej szkoły kształceniem się w tym kierunku cieszy się dużym powodzeniem. Spowodowane jest to niewątpliwie obecną popularnością samej dziedziny, osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów, zainteresowaniem wyrobami szkolnymi na przeglądach, wystawach, kiermaszach, targach oraz możliwością odbywania staży nie tylko na terenie naszego kraju. Młodzież zdobywa wiele prestiżowych nagród na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich (m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Toruniu, Kadynach). Ceramiczne prace uczniów są chętnie nabywane na corocznych aukcjach szkolnych i targach pozaszkolnych.

Ceramika jest w naszej szkole pierwszym kierunkiem objętym Edukacyjnym Programem Europejskim Leonardo da Vinci.

Od 2001 r. 94 uczniów odbyło, w ramach tego programu, trzytygodniowe staże w Niemczech Portugalii we Francji, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Od 1998 r. prace naszego działu ceramiki są konsultowane i oceniane przez profesorów z Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; w znakomity sposób stymuluje to rozwój poziomu artystycznego wykonywanych zadań.

Absolwenci najczęściej podejmują studia akademickie na wydziałach ceramiki, rzeźby, architektury wnętrz, form przemysłowych. Często powracają do zawodu ceramika.

formy użytkowe: wzornictwo – jubilerstwo

Ten kierunek kształcenia został uruchomiony w 1955 r., jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii)oraz realizacji własnych projektów.

W pracy koncepcyjnej nastawiamy się na nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości materiałowych i technologicznych. Zajęcia pracowniane wspierają zajęcia teoretyczne z zakresu technologii, oraz ćwiczenia z rysunku technicznego i zawodowego.

Uczniowie powinni ostatecznie umieć łączyć wymagania artystyczne z uwarunkowaniami technologicznymi i funkcją dzieła. Prace wykonywane są ze srebra, metali kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich.

Z założenia są to dzieła unikatowe, ale z możliwością powielania (z formy). Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią jubilerską (z dwudziestoma kilkoma stanowiskami pracy) prowadzoną przez artystów plastyków projektantów i mistrzów jubilerskich. Posiadamy kompletny zestaw maszyn i narzędzi do obróbki srebra. Wielu absolwentów prowadzi własne zakłady jubilerskie, inni studiują w wyższych uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych oraz Katedrą Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bierzemy corocznie udział w międzynarodowych prezentacjach i targach jubilerskich m.in. Amberif i Złoto, Srebro, Czas. Konsultanci profesorowie akademiccy od 1998 r. dokonują regularnej oceny i korekty prac uczniów, co pomaga w uzyskaniu wysokiego poziomu. Nasze prace wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem; wysoko ocenili je specjaliści uczestniczący w wystawach w Paryżu i Lipsku. Pochlebne recenzje ukazały się w specjalistycznych czasopismach niemieckich i francuskich (m.in. Goldschmiede Zeitung). Artykuły na temat działu jubilerstwa szkoły i efektów naszej pracy ukazywały się kilkakrotnie w periodykach polskich Złoto Czas oraz Jubiler.

Od 2001 r. uczniowie działu jubilerstwa realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 70 uczniów.

techniki graficzne: projektowanie graficzne

Grafika użytkowa-formy wydawnicze to najmłodszy kierunek kształcenia w naszej szkole, wprowadzony pod naporem rozwoju technologii cyfrowej, jej stałej i nieuchronnej ekspansji w warsztat pracy współczesnego plastyka projektanta i w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przystąpiliśmy do jego realizacji jako pierwsza szkoła w Polsce w oparciu o własny autorski program nauczania, napisany przy stałych konsultacjach i opiece merytorycznej Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, za zgodą i poparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, łącząc pracę koncepcyjną, nastawioną na własną nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, z posługiwaniem się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Uczniowie realizują coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia rozwijające świadome wykorzystanie różnorodnych środków plastycznych z nastawieniem na celowe ukierunkowanie ekspresji obrazu. Poznają dzięki temu zagadnienia kompozycji, typografii i szeroko pojętej grafiki, z położeniem szczególnego nacisku na rozwinięcie świadomości literniczej, możliwości wyrazowe różnych krojów pisma jako znaku graficznego równoważnego elementom ilustracyjnym; jednocześnie zdobywają umiejętność obsługi profesjonalnych programów graficznych, zaczynając od grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę zdjęć i kreację obrazów do pełnego składu publikacji. Efektem końcowym ich pracy są projekty różnorodnych form wydawniczych (afisz, ulotka, folder, opakowanie, gazeta) przygotowane za pomocą najnowszych technologii i metod do powielania przy użyciu nowoczesnej techniki poligraficznej.

Podczas całego okresu realizacji programu nauczania współpracujemy z Katedrą Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Dokonania uczniów poddawane są regularnej ocenie i korekcie wykładowców akademickich, co stymuluje uzyskanie wysokiego poziomu, potwierdzonego pozytywnymi recenzjami ze strony akademii, jak i bezpośrednią konfrontacją (wystawa prac na terenie ASP), pozwalającą na stwierdzenie, że zarówno artystycznie, jak i technologicznie nie odbiegamy od wymogów stawianych przez wyższe uczelnie.

Na użytek kierunku szkoła stworzyła nowoczesną pracownię komputerową, której wyposażenie jest stale uzupełniane zgodnie z rozwojem najnowszych technologii. Uczniowie pracują na komputerach IBM PC i Macintosch (w tym również G4), mając do dyspozycji skanery, drukarki – zarówno laserowe, jak i atramentowe, umożliwiające druk o jakości fotograficznej, ploter do druków wielkoformatowych i stały dostęp do Internetu.

Od 2001 r. uczniowie działu grafiki realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 82 uczniów.

techniki malarskie: mural

techniki graficzne: publikacje multimedia