HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I MATURY W TERMINIE GŁÓWNYM I DODATKOWYM

Przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego w części pisemnej (wyciąg z Wewnątrzszkolnej Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Plastycznych w 2020 r.)

Procedury – wytyczne bezpieczeństwa i ochrony w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2020 r.

O czym pamiętać podczas egzaminu

Aktualności