godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowatorska metoda kształcenia mierzenie

Spread the love

Nowatorska metoda kształcenia mierzenie jakości materiałowej w systemie produkcji ceramiki 2004

Streszczenie – ceramika – 2004 
Projekt został przygotowany na podstawie badania rynku pracy w Polsce oraz informacji o wymaganiach na rynku europejskim kwalifikacjach i umiejętnościach w zawodzie ceramika. Projekt pozwoli zweryfikować dotychczasową metodę kształcenia stosowana w zakresie ceramiki artystycznej i oprzeć się na zreformowanym systemie stosowanym u partnerów. Beneficjentami projektu będą nauczyciele przedmiotu kierunkowego ceramika w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Poznane podczas stażu nowe technologie, nowoczesne urządzenia, metody zarządzania, a zwłaszcza elementy systemu kształcenia, pozwolą nauczycielom przenieść zdobyte umiejętności zawodowe do szkoły i wcielić je na stałe do programu nauczania. Rezultatem projektu będzie pełne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu ceramika w systemach przemysłowych oraz podniesienie konkurencyjności absolwentów, a to ułatwi im start na rynku pracy w kraju i zjednoczonej europie.