godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowe technologie jubilerskie

Spread the love

Nowe technologie jubilerskie; relief laserowy i kwasowy 2005

 Streszczenie – jubilerstwo – 2005 
 Beneficjentami projektu “Nowe technologie jubilerskie – relief laserowy i kwasowy”, byli uczniowie działu jubilerstwa Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie .Naszymi partnerami były dwie średnie szkoły, kształcące przyszłych jubilerów : Goldschmiedeschule w Pforzheim ( Niemcy ) i Istituto Statale d’Arte w Macerata ( Włochy ) .Każda z w/w szkól prowadzi kształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania wyrobów jubilerskich i przygotowuje twórczą jednostkę do samodzielnej pracy oraz do współpracy z zakładami rzemieślniczymi i przemysłem. Obie szkoły posiadają nowoczesne pracownie odlewnicze, grawerskie, szlifierskie, oprawy kamieni oraz  laboratoria badawcze. Staż odbywał się w dwóch grupach, w różnych terminach : grupa włoska realizowała projekt od 18.09. do 8.10.2005, grupa niemiecka od 6.11. do 25.11.2005.
Efektem stażu jest praktyczne zapoznanie beneficjentów z najnowszą laserową metodą obróbki powierzchni metali i minerałów, poznanie nowej techniki rzeźbienia powierzchni metalu – relief kwasowy – Ätzen oraz  poznanie obsługi nowoczesnych urządzeń. Nasi beneficjenci jako pierwsi uczniowie szkoły plastycznej w Polsce poznali obsługę lasera sterowanego komputerem.
Dlatego projekt był zupełną nowością a jego realizacja była konieczna do poszerzenia wykształcenia naszych uczniów. Było to możliwe tylko w szkołach posiadających odpowiednią linię technologiczną tak jak w/w szkoły partnerskie. W swoich pracach jubilerskich beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci. Nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu. Poznali też organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi w Niemczech i Włoszech.
Podczas stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego – głownie z zakresu terminologii fachowej (słuchanie wykładów dotyczących technologii, komunikacja podczas korekt).
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze. Wykonane przez naszych beneficjentów prace spotkały się z dużym uznaniem.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności.
Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez wystawy prac oraz seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz odnotowane przez media.