godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowoczesne techniki graficzne i malarskie

Spread the love

Nowoczesne techniki graficzne i malarskie w zdobieniu mas ceramicznych; serigrafia, pate sur pate 2007

Streszczenie – ceramika – 2007 
 Beneficjentami projektu „Nowoczesne techniki graficzne i malarskie w zdobieniu mas ceramicznych; serigrafia, pate sur pate” byli uczniowie działu ceramiki ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły kształcące ceramików na poziomie zawodowej szkoły średniej: w Niemczech „Staatliche Fachschulen für Keramik” – szkoła w Höhr-Grenzhausen, w Portugali „CENCAL”  w Caldas da Rainha, we Francji w Antibes „Licee poluvaient  Leonardo de Vinci”.  Każda z placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia najnowszej generacji niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki oraz laboratoriami gdzie dokonuje się analiz i badane są właściwości materiałowe. Jednocześnie szkoły te kultywują regionalne techniki zdobienia ale także wykorzystują techniki graficzne i malarskie do zdobienia i podkreślania odmienności dekoracji mas ceramicznych.
Staż odbywał się w trzech grupach w różnych terminach: pierwsza grupa realizowała projekt w Caldas od 25.06.2007 do 13.07.2007, druga w Höhr-Grenzhausen od 8.10.2007 do 26.10.2007, trzecia w Antibes od 8.10.2007  do 26.10.2007.
Realizację projektu planowaliśmy w 4 placówkach, a nie jak to miało miejsce w 3. Ze względów finansowych realizacja stażu w Akademii Cordoba w Hiszpanii była nie możliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędne nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz zgody pozostałych dwóch partnerów na przyjęcie większej liczby beneficjentów postanowiliśmy zrezygnować z odbycia stażu w Hiszpanii w Akademii Cordoba.
Rezultatem stażu jest poznanie specyfiki i metody kształcenia zawodowego w przemyśle ceramicznym stosowanych w wiodących krajach na rynku europejskim, a także nowoczesnych urządzeń i technologii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas rozbudowy bazy technicznej szkoły, przewidzianej w ramach programu ZPORR. Staż w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Efektem projektu dla beneficjentów jest poznanie nowoczesnych technik zdobniczych wykorzystujących techniki graficzne i malarskie serigrafię, pate sur pate. Wymagają one najnowocześniejszych pracowni i metod produkcji. Realizacja projektu pozwoliła na odpowiednie zunifikowane kształcenie uczniów przygotowujące do aktualnych trendów w ceramice. Kolejnym rezultatem jest zapoznanie się także z wiedzą menadżerską i strategią niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w warsztacie ceramiki.
W swoich pracach ceramicznych beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci. Nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń i doskonała współpraca z opiekunami z organizacji przyjmujących umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu.
Beneficjenci poznali organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi dla europejskich producentów.
W trakcie stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych języka angielskiego, języka niemieckiego i francuskiego – przede wszystkim z zakresu terminologii fachowej. Z pewnością ułatwi to naszym absolwentom poruszanie się na rynku pracy 
Realizacja projektu przebiegała w bardzo miłej atmosferze, opiekunowie zwracali uwagę na pracowitość i duże zaangażowanie beneficjentów. Staż zakończył się uroczystym spotkaniem połączonym z wernisażem prac wykonanych przez naszych uczniów i rozdaniem certyfikatów .potwierdzających nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Przesyłamy kopie wyżej wymienionych formularzy potwierdzonych już przez organizacje przyjmujące.
Efekty stażu zostały odnotowane przez miejscowe media. W Polsce upowszechniane były poprzez wystawy wykonanych prac, wystawy fotograficzne i seminaria wewnątrzszkolne, prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz informacje przekazane przez media.