godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowoczesny metody kształcenia zawodu ceramika

Spread the love

Nowoczesny metody kształcenia zawodu ceramika w aspekcie tzw. małej przedsiębiorczości w UE 2005

Streszczenie – ceramika – 2005 
 Beneficjentami projektu „Nowoczesne metody kształcenia zawodu ceramika w aspekcie tzw. małej przedsiębiorczości w UE”, byli uczniowie działu ceramiki Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie . Naszymi partnerami były szkoły kształcące ceramików na poziomie zawodowej szkoły średniej: w Portugalii w Caldas da Rainha – Cencal, w Niemczech szkoły w Hőhr-Grenzhausen – Fachschulen fũr Keramik i w Stuttgarcie – Schule fũr Farbe und Gestaltung. Natomiast we Francji w Tarbes – Ecole Superieure d’Arts et Ceramique – kształcąca na poziomie wyższym. Każda a placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki oraz laboratoriami gdzie dokonuje się analiz i badane są właściwości materiałowe.
Staż odbywał się w czterech grupach w różnych terminach: pierwsza grupa realizowała projekt w Stuttgarcie od 12.06. do 2.07.2005, druga grupa w Caldas od.18.06. do 9.07.2005, kolejna grupa w Hohr Grenzhausen od 2.10. do 22.10.2005 i ostatnia w Tarbes od 26.11. do 19.12.2005.
Efektem stażu jest poznanie nowoczesnych metod z zakresu technologii ceramiki m.in. metoda sitodruku (zdobienie płytek porcelanowych), technika modelowania w gipsie na tokarkach pionowych, wypalanie w technice „raku”, badanie i analiza materiałowa z uwzględnieniem pomiaru komputerowego – rzecz dotychczas nieznana w procesie nauczania w naszej szkole oraz nauka obsługi narzędzi laboratoryjnych. Praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami jest rzeczą konieczną aby zaistnieć w aktualnych tendencjach rynku europejskiego i jego potrzebach: Beneficjenci zapoznali się też z wiedzą menedżerską i strategią potrzebną w małej przedsiębiorczości.
W swoich pracach ceramicznych beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci. Nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń i doskonała współpraca z opiekunami z organizacji przyjmujących umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu .
Beneficjenci poznali organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi dla europejskich producentów.
W trakcie stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego i francuskiego – przede wszystkim z zakresu terminologii fachowej. Z pewnością ułatwi to naszym absolwentom poruszanie się na rynku pracy 
Realizacja projektu przebiegała w bardzo miłej atmosferze, opiekunowie zwracali uwagę na pracowitość i duże zaangażowanie beneficjentów. Staż zakończył się uroczystym spotkaniem połączonym z wernisażem prac wykonanych przez naszych uczniów i rozdaniem certyfikatów .potwierdzających nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności.
Efekty stażu zostały odnotowane przez miejscowe media. W Polsce upowszechniane były poprzez wystawy wykonanych prac, wystawy fotograficzne i seminaria wewnątrzszkolne, prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz informacje przekazane przez media.