godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowoczesny proces składu

Spread the love

Nowoczesny proces składu publikacji i produkcji książki według współczesnych standardów europejskich 2005

Streszczenie – grafika – 2005 
 Beneficjentami projektu „Nowoczesny proces składu publikacji i produkcji ksiązki według współczesnych standardów europejskich” byli uczniowie wydziału grafiki użytkowej – formy wydawnicze Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły: Scuola del Librio – Włochy, Ecole Superieure d ‘ Arts – Francja, Cencal – Portugalia, prowadzące na poziomie średnim i wyższym kształcenie w zakresie projektowania graficznego, typografii, fotografii, edytorstwa, introligatorstwa i technologii tworzenia ksiązki. Posiadają one nowoczesne, perfekcyjnie wyposażone pracownie z w/w dziedzin, kultywujące wielowiekowe tradycje i prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w Polsce. Beneficjenci mieli nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń: aparatów analogowych i cyfrowych,  skanerów,  drukarek, kamer cyfrowych, itp – co umożliwiło w pełni realizację projektu. Staż odbył się (zgodnie projektem) w trzech grupach.
Efektem stażu jest zaprojektowanie i wykonanie przez naszych uczniów publikacji „Strony Europy” pokazującej różnorodność kulturową i tradycje naszego kontynentu. Nasi uczniowie realizowali następujące zadania: projektowanie publikacji, przygotowanie materiałów do publikacji (sesja fotograficzna), wykonanie ilustracji – obróbka cyfrowa obrazu, skład publikacji, przygotowanie publikacji do druku, druk i oprawa publikacji. Dwie grupy wykonały zadania dodatkowe: grupa francuska – montaż filmu, grupa włoska -grafiki w technikach klasycznych.
Projekt był zupełną nowością, gdyż efektem pracy stażystów było łączenie technologii graficznych. Ponadto projekt jest dokończeniem eksperymentu, edukacyjnego w naszej szkole, jakim było wprowadzenie kierunku grafika użytkowa – formy wydawnicze.
Rezultatem stażu jest poszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności projektowania i wykonywania publikacji. Trzy grupy naszych beneficjentów poznały współczesne standardy technologiczne produkcji publikacji ksiązki. Nabyły nowe umiejętności: obróbka cyfrowa materiałów fotograficznych graficznych, wykonanie projektu typograficznego i składu publikacji, przygotowanie publikacji do druku oraz druk, projektowanie rozwiązań introligatorskich i oprawa publikacji.  ( tę ostatnią umiejętność dodatkowo zdobyła grupa włoska), obsługa programów do montażu filmu (grupa francuska). Wszystkie wykonane przez naszych stażystów publikacje zostały sprawdzone i pozytywne ocenione przez opiekunów.
Realizacja tego projektu, była konieczna dla rozszerzenia możliwości edytorsko – wydawniczych beneficjentów o tradycje europejskie oraz nowoczesną edycję cyfrową publikacji.
Kolejnym rezultatem stażu jest pogłębienie znajomości języków obcych  zakresie terminologii fachowej z dziedziny projektowania graficznego
( słuchanie wykładów dotyczących technologii, tłumaczenie koncepcji przygotowanej publikacji i komunikacja podczas korekt)
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze. Wykonane prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bardzo dobre recenzje specjalistów. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty oraz zaliczenie praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania w naszej szkole. Certyfikaty potwierdzają zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności obowiązujących w tej branży. Bezpośrednia znajomości pełnego cyklu produkcyjnego pozwoli beneficjentom swobodnej wychodzić poza wszechobecne na rynku „amerykańskie schematy” projektowania graficznego, dostosowując się do standardów europejskich. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych beneficjentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności.
Efekty stażu zostały odnotowane przez media i upowszechnione były poprzez wystawy i seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli.