godlo MKiDN logoCEA bip 

Od klasycznej publikacji do nowych mediów cyfrowych

Spread the love

Od klasycznej publikacji do nowych mediów cyfrowych – wszechstronność obecnym wymogiem dla grafika 2007

Streszczenie – grafika – 2007 
 Beneficjentami projektu „Od klasycznej publikacji do nowych mediów cyfrowych – wszechstronność obecnym wymogiem dla grafika” byli uczniowie wydziału grafiki użytkowej – formy wydawnicze – Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Naszymi partnerami byli: „Cencal” (Portugalia) i „Schule für Farbe und Gestaltung (Niemcy), prowadzące  na poziomie średnim i wyższym kształcenie w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, typografii, fotografii, edytorstwa, technologii druku, filmu, animacji i multimediów.  Partnerskie szkoły posiadają perfekcyjne wyposażone pracownie z w/w dziedzin prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w polskich placówkach szkoleniowych. Beneficjenci mieli nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń: aparatów analogowych i cyfrowych, skanerów, drukarek, kamer cyfrowych itd. – co umożliwiło w pełni realizację projektu. Realizację projektu planowaliśmy w 3 placówkach, a nie jak to miało miejsce w 2. Ze względów finansowych realizacja stażu w Akademii Cordoba w Hiszpanii była nie możliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędne nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz zgody pozostałych dwóch partnerów na przyjęcie większej liczby beneficjentów postanowiliśmy zrezygnować z odbycia stażu w Hiszpanii w Akademii Cordoba. Rezygnacja z jednego z partnerów nie wpłynęła zupełnie na realizację projektu.
Zatem staż odbył się w 2 grupach. Grupa niemiecka realizowała projekt od 3.12.07. do 21.05.07, grupa portugalska od 25.06.07. do 13.07.07.
Efektem stażu jest zaprojektowanie i wykonanie zestawu promocyjno-reklamowego składającego się zarówno z publikacji wykorzystujących klasyczne techniki druku, druków cyfrowych oraz prezentacji opartych o nowe media cyfrowe. Rezultatem stażu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych o znajomość nowych technologii związanych z drukiem oraz technologii multimedialnych. Kolejnym rezultatem jest uświadomienie beneficjentom możliwości wykorzystania na rynku promocyjno-reklamowym różnych mediów oraz związanej z tym potrzeby znajomości przez współczesnego grafika wielu technologii.
Wszystkie wykonane przez naszych uczniów publikacje zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione przez opiekunów.
Kolejnym rezultatem stażu jest pogłębienie znajomości języków obcych w zakresie terminologii fachowej z dziedziny projektowania graficznego (słuchanie wykładów dotyczących technologii, tłumaczenie koncepcji przygotowanej publikacji i komunikacja podczas korekt)
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze. Wykonane prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bardzo dobre recenzje specjalistów. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty oraz zaliczenie praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania w naszej szkole. Certyfikaty potwierdzają zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności obowiązujących w tej branży. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych beneficjentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Wraz z raportem przesyłamy przykładowe formularze Europassów potwierdzone przez szkołę niemiecką.
Efekty stażu zostały odnotowane przez media i upowszechnione były poprzez wystawy i seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli (dokumentacja fotograficzna ze spotkania upowszechniającego efekty stażu znajduje się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl.