DRODZY ABITURIENCI

W Zespole Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie
DRODZY ABITURIENCI
Oczekujemy Was o poranku poniedziałkowym, 8 czerwca,
Z tęsknotą …. po 3-miesięcznej, koniecznej, izolacji…..
Z nadzieją …. że będziecie silni Waszą wiedzą i umiejętnościami zdania egzaminu maturalnego ….
Z …

Kontynuuj

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz …

Kontynuuj

Ogłoszenie

Rekrutacja – zmiana terminu
Termin i tryb rekrutacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju uległ zmianie.

Ogłoszenie

• Nowe terminy rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły plastyk.czest.pl
• Od 12 marca nadal szkoła funkcjonuje w …

Kontynuuj

„Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”

Informujemy, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)„, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:
harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na …

Kontynuuj