godlo MKiDN logoCEA bip 
Slide 2
1 września 2022
Dyrektor Paweł Kolmas wita nauczycieli i pracowników administracji oraz uczniów i rodziców, a także absolwentów Plastyka

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie roku w szkołach artystycznych:

„Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem