godlo MKiDN logoCEA bip 

Partnerzy

CERAMIKA

STATLICHE FACHSCHULEN FUR KERAMIK GESTALTUNG
Nowopozyskany partner to szkoła ceramiczna w Hóhr – Grenzhausen. Największy i najnowocześniejszy ośrodek ceramiczny na terenie Niemiec. Jest to szkoła kultywująca wielowiekowe tradycje ceramiczne regionu w oparciu o nowoczesne technologie w zakresie przygotowania mas i powielania wyrobu ceramicznego. Przygotowuje uczniów zarówno do pracy w zakładach produkcyjnych jak i do samodzielnego prowadzenia warsztatu ceramicznego. Są to małe rodzinne zakłady produkujące ceramikę stołową w oparciu o stare wzory są od wieków chlubą miasta i okolic Grenzhausen. To nasz nowy partner poznany podczas konferencji ceramików w Dijon w 2002r.Szkoła dotychczas nie brała udziału w programie Leonardo da Vinci, współpraca z nami będzie dla niej pierwszym doświadczeniem tego typu. Szkoła w Grenzhausen zobowiązuje się do przyjęcia beneficjentów i koordynowanie przebiegu realizacji projektu: zapoznanie z nowymi technologiami i całym procesem produkcyjnym ceramiki.Szkoła ta została wybrana ze względu na wysoce wykwalifikowaną kadrę stosującą nowatorskie metody uczenia i nauczania jak i również bogate zaplecze warsztatowe, nieosiągalne w Polsce, a o które zamierzamy poszerzyć zakres naszego kształcenia zawodowego w zakresie ceramiki. Zatem konfrontacja z ich warunkami technologicznymi, stwarza beneficjentom szansę praktycznego poznania i wprowadzenia ich w rodzimej szkole.

SCHULE FUR FARBE UND GESTALTUNG
Szkoła Rzemiosł w Stutgarcie kształci ceramików na poziomie szkoły średniej. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie organizacji staży w ramach programu Leonardo da Vinci i Comenius z takimi krajami jak: Włochy, Francja, Hiszpania. Rolą partnera jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja tegoż stażu. Do zadań partnera należy stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, zakwaterowanie, przygotowanie stanowisk pracy, zapoznanie beneficjentów z nowymi technologiami dotyczącymi produkcji ceramiki – analizą materiałową, opieka nad beneficjentami, monitoring przebiegu stażu, opinia, ocena i wydanie certyfikatów. Partnerzy ze Stuttgartu spełniają nasze oczekiwania, jakie postawiliśmy w programie, a mianowicie: posiadają bogatą bazę komputerowo – projektową i doskonale wyposażone laboratorium, dzięki którym nasi beneficjenci zdobędą umiejętności wykonywania komputerowej analizy materiałów ceramicznych uwarunkowanych ekonomicznie i zapoznają się z nowymi technologiami ceramicznymi.

ECOLE SUPERIEURE D’ARTS ET CERAMIQUE
Kolejnym partnerem jest Ecole Superieure d’Arts et Ceramique w Tarbes we Francji. Placówka ta kształci na poziomie szkoły wyższej. Absolwenci są wysoce wyspecjalizowaną kadrą stylistów w dziedzinie ceramiki, kooperując z czołową fabryką w Limoges. Szkoła umożliwia wykonywanie ceramiki artystycznej oraz przemysłowej, co gwarantuje baza placówki. Nasi partnerzy posiadają niezbędne zaplecze projektowe i warsztatowe z różnorodnością materiałów, które umożliwiają w stopniu wyższym niż dotychczas realizację celów programu praktyk wpisanych w cykl kształcenia naszej szkoły. To nasz nowy partner, którego pozyskaliśmy za poleceniem szkoły w Stuttgarcie, prowadzącą już długoletnią współpracę międzynarodową z w/w szkołą. Rola tego partnera polega na przyjęciu beneficjentów, czyli zakwaterowaniu, przygotowaniu stanowisk pracy, zapoznaniu uczniów z nowatorskimi metodami kształcenia, doskonale wyposażonym warsztatem . Partner zobowiązuje się do koordynacji przebiegu stażu i oceny rezultatów. W wyborze tej instytucji do nawiązania współpracy zaważył fakt, że jest placówką szeroko znaną w Europie, dzięki nadzwyczajnym efektom i odnoszonym sukcesom, na rynku edukacyjnym i zawodowym. Ponadto specjalizującej się w designie i stylistyce charakterystycznej dla regionu śródziemnomorskiego, a przy tym kulturowo różnej od znanej naszym beneficjentom.

CENCAL – LA CENTRE DE FORMATION PARA INDUSTRIA
Cencal – Centrum Kształcenia dla przemysłu Ceramicznego w Caldas da Rainha. Dysponuje znakomitymi warunkami do projektowania i wykonywania wszelkiego typu wyrobów ceramiki szlachetnej. Baza warsztatowa szkoły jest porównywalna ze średnim, nowoczesnym zakładem ceramicznym. Posiada własne laboratorium, pracownie projektowe, szeroki wachlarz maszyn typowych dla przemysłu ceramicznego – współpracuje z wieloma zakładami – kształci dla nich przyszłą kadrę. Posiada również bogate doświadczenia w dziedzinie organizacji staży w ramach programu Leonardo da Vinci z takimi krajami jak Włochy, Francja, Hiszpania. Jest to partner, z którym już dwukrotnie braliśmy udział w organizacji staży. Jego rolą w realizacji projektu jest przyjęcie beneficjentów w ramach staży i koordynacja jego przebiegu. Zadania instytucji przyjmującej obejmują: zapoznanie beneficjentów z technikami i technologiami, oraz z nowatorskimi metodami kształcenia zawodowego i całym procesem produkcyjnym ceramiki wraz z zasadami mierzenia jakości materiałowej na podstawie analiz laboratoryjnych, jak również stworzenie warunków umożliwiających realizację projektu, a więc zapewnienie beneficjentom zakwaterowania, przygotowanie stanowisk prac, zaopiniowanie i ocena rezultatów i wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu. Szkoła ta została wybrana przez nas do realizacji projektu, w związku z posiadaniem specjalistycznych pracowni spełniających technologiczne wymogi projektu.

AKADEMIA KORDOBA
To prywatne Centrum Edukacji współpracujące z prywatnymi firmami, szkołami, edukacyjnymi centrami i organizacjami szkoleniowymi w Kordobie w Hiszpanii. Jest to nasz nowy partner, który zaproponował nam współpracę. Posiada szeroki zakres możliwości przeprowadzenia profesjonalnego stażu w dziedzinie garncarstwo, sitodruk. Od 1996 bierze udział w różnych projektach wspieranych przez UE miedzy innymi przez program Leonardo da Vinci. Akademia zobowiązuje się do przyjęcia beneficjentów i koordynowania stażu. Zadaniem jej jest zapoznanie beneficjentów z technikami zdobienia mas ceramicznych, procesem produkcyjnym ceramiki, stworzeniem warunków stworzenie warunków umożliwiających realizację celów czyli zapewnienie zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, zaopiniowanie i ocenę rezultatów stażu niezbędnych do certyfikacji potwierdzającej odbycie stażu. Placówka ta gwarantuje realizację celów projektu. Zapewnia przeprowadzenie serii wizyt w różnych instytucjach zajmujących się produkcją ceramiki.

LICEUM TECHNICZNE IM LEONARDA DA VINCI
Placówka w Antibes kształci uczniów na poziomie średnim zawodowym z możliwością kontynuacji nauki na poziomie wyższym.Jest to nasz nowy partner który zaproponował nam współpracę w ramach Programu Leonardo da Vinci. Instytucja ta została nam polecona przez naszego partnera z Portugalii, gdyż jest to najlepsza szkoła ceramiczna we Francji. Jest to szkoła kultywująca wielowiekowe śródziemnomorskie tradycje ceramiczne w oparciu o najnowocześniejsze technologie i techniki zdobnicze w zakresie dekoracji mas ceramicznych. Przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania i tworzenia ceramiki artystycznej i przemysłowej. Do zadań partnera należy przyjęcie beneficjentów czyli: zapoznanie z technikami umożliwiającymi realizację stażu, zapewnienie zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, zaopiniowanie i ocenę rezultatów stażu co jest podstawą do certyfikacji potwierdzającej odbycie stażu. Placówka ta posiada nowoczesne zaplecze projektowe, warsztatowe z różnorodnością materiałów i technik.

GRAFIKA

ECOLE SUPERIEURE D’ARTS
Jest to wyższa szkoła kształcąca profesjonalistów z różnych dziedzin sztuki stosowanej, w tym również projektowania graficznego. Posiada ona wyspecjalizowane pracownie fotografii i cyfrowego składu publikacji – dające możliwość pełnego procesu produkcji publikacji i wysoce fachową kadrę. Szkoła ta przyjmowała już grupę naszych beneficjentów odbywających staż “Technologia multimedialna szansą efektywnej pracy grafika” w ramach programu “Leonardo da Vinci.
Rolą szkoły jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu stażu, a jej zadania: zapoznanie beneficjentów z technikami i technologiami, oraz własną specyfiką podejścia do składu publikacji, wynikającą z tradycji narodowych, oraz stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, a więc zapewnienie beneficjentom zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring stażu, zaopiniowanie i ocena jego rezultatów i wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu. Szkoła ta została wybrana przez nas do realizacji projektu, w związku z posiadaniem specjalistycznych pracowni spełniających technologiczne wymogi projektu, oraz pielęgnowaniem w niej francuskiej tradycji składu publikacji.

SCUOLA DEL LIBRO
Nasz nowo pozyskany partner to szkoła kształcąca młodzież na poziomie szkoły średniej w zakresie pełnego projektowania i wykonania książki. Posiada wysoko wyspecjalizowane pracownie projektowania graficznego, ilustracji książkowej, fotografii , introligatorskie, konserwacji książki i składu publikacji, prowadzone przez specjalistów z wymienionych dziedzin. Szkoła ta nie uczestniczyła jeszcze w realizacji Programu “Leonardo da Vinci”, współpraca z nami będzie dla niej nowym doświadczeniem.
Jej rolą w projekcie to przyjęcie beneficjentów na staż, koordynacja jego przebiegu, a obejmują: zapoznanie beneficjentów z technikami, technologiami i własną specyfiką podejścia do składu publikacji, oraz stworzenie warunków do realizację stażu, a więc zapewnienie zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring stażu, zaopiniowanie i ocena jego rezultatów i wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu. Jest to jedyna szkoła we Włoszech (kolebce edytorstwa), której kształcenie obejmuje wszystkie możliwe aspekty związane z procesem produkcji książki – w nawiązaniu do ich tradycji z pełnym najnowocześniejszym zapleczem technologicznym w tej dziedzinie i chętnie podjęła współpracę z naszą szkołą, nauczającą jako jedyna w Polsce w kierunku grafika użytkowa – formy wydawnicze. Kierunek kształcenia – obejmujący pełen proces produkcji książki w pełni odpowiada założeniom merytorycznym projektu dopełniając nasz proces kształcenia

CENCAL – LA CENTRE DE FORMATION PARA INDUSTRIA
Jest to szkoła kształcąca na pozimie średnim – zawodowym, między innymi w dziedzinie projektowania graficznego. Szkoła posiada własne wysoce wyspecjalizowane pracownie i wykwalifikowaną kadrę, jak i współpracuje z wieloma zakładami pracy. Szkoła posiada bogate doświadczenia w dziedzinie organizacji staży w ramach programu Leonardo da Vinci z takimi krajami jak Włochy ,Francja ,Hiszpania. Przyjmowała również grupy naszych stażystów, a jej uczniowie byli uczestnikami stażu w naszej szkole (ceramika i grafika).
Rolą partnera jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu stażu, a jego zadanimi: zapoznanie beneficjentów z technikami i technologiami, oraz własną specyfiką podejścia do składu publikacji, wynikającą z tradycji narodowych, oraz stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, a więc zapewnienie beneficjentom zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring stażu, zaopiniowanie i ocena jego rezultatów i wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu. Dotychczasowe kontakty z tą szkołą pozwoliły nam stwierdzić,że jej baza technologiczna, jak i specjalistyczna kadra umożliwia zrealizownie projektu.

SCHULE FÜR FARBE UND GESTALTUNG – SZKOŁA KOLORU L PROJEKTOWANIA
Schule für Farbe und Gestaltung w Stuttgarcie w Niemczech to szkoła kształcąca na poziomie średnim – zawodowym, między innymi w dziedzinie projektowania graficznego. Szkoła posiada własne wysoce wyspecjalizowane pracownie zarówno komputerowe, jak i związane bezpośrednio z procesami technologicznymi w zakresie poligrafii i produkcji nowych mediów. Szkoła od siedmiu lat uczestniczy bardzo aktywnie w programie Leonardo da Vinci jako organizacja przyjmująca i wysyłająca. Szeroka, nowoczesna baza technologiczna szkoły, oraz jej profil i kadra, pozwoli na zrealizowanie projektu.
Jej rolą w realizacji projektu jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu stażu, a zadania instytucji przyjmującej obejmują: zapoznanie beneficjentów z technikami i technologiami, własną specyfiką podejścia do projektowania graficznego, wynikającą z tradycji narodowych, oraz stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, a więc zapewnienie beneficjentom zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring stażu, zaopiniowanie i ocena jego rezultatów oraz wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu, potrzebne do wystawienia Europass Mobility.

AKADEMIA CORDOBA
Academia Cordoba w Hiszpanii to prywatne centrum edukacji współpracujące z prywatnymi firmami, szkołami, centrami edukacyjnymi i organizacjami szkoleniowymi w Kordobie. Oferuje ona szeroki wachlarz profesjonalnych szkoleń zawodowych. Od 1996 roku bierze udział w różnych projektach wspieranych przez UE, takich jak Leonardo da Vinci, Sokrates. Dla naszej szkoły jest ona nowym partnerem w ramach programu „Leonardo da Vinci” i zaproponowała zorganizowanie stażu w agencjach reklamowych, co w pełni odpowiada charakterowi projektu, a jej doświadczenie w realizacji projektów europejskich oraz bogate kontakty pozwolą na zrealizowanie projektu. Jej rolą w realizacji projektu jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu stażu, a zadania instytucji przyjmującej obejmują: zapoznanie beneficjentów z technikami i technologiami, własną specyfiką podejścia do projektowania graficznego, wynikającą z tradycji narodowych, oraz stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, a więc zapewnienie beneficjentom zakwaterowania, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring stażu, zaopiniowanie i ocena jego rezultatów oraz wystawienie indywidualnych certyfikatów, potwierdzających odbycie stażu, potrzebne do wystawienia Europass Mobility.

JUBILERSTWO

GOLDSCHMIEDESCHULE MIT UHRMACHERSCHULE PFORZHEIM
Szkoła niemiecka – Goldschmiedeschule w Pforzheim kształci młodzież na poziomie średniej szkoły zawodowej. Jest jedną z najbardziej wyspecjalizowanych szkół w zakresie jubilerstwa w Europie. Ma kilkuletnie doświadczenie w realizacji edukacyjnych programów unijnych. Jej rolą jest przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu stażu, a zadaniami jest zapoznanie beneficjentów z nowymi technologiami i technikami , stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu takich jak: zakwaterowanie, przygotowanie stanowisk pracy, opieka nad beneficjentami, monitoring przebiegu stażu ,opiniowanie, ocenianie, certyfikowanie. Szkoła ta posiada nowoczesne pracownie odlewnicze , grawerskie, emalierskie, obróbki kwasowej ATZEN wyposażone miedzy innymi w laser i komputery, prowadzone przez doskonałych fachowców znanych w branży jubilerskiej. Chce nam te pracownie udostępnić. Wiele europejskich szkół zabiega o staże na terenie Phorzheim, jednego z głównych ośrodków jubilerskich, szkoleniowych i produkcyjnych w świecie. Prace powstałe w tamtejszych pracowniach zdobywają nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych – np. Inhorgenta w Monachium. Jesteśmy zainteresowani zwłaszcza kooperacją tej szkoły z wiodącymi przemysłowymi zakładami jubilerskimi a także praktyką w ich pracowni emalierskiej.

MEISTERSCHULE FÜR DAS GOLD-UND SILBERSCHMIEDEHANDWERK
Meisterschule für das Gold-und Silberschmiedehandwerk – kształci młodzież na poziomie średniej szkoły zawodowej. Współpracowała już w ramach międzynarodowych programów wymian i staży z innymi szkołami w Europie.
Jej rolą jest zapewnienie beneficjentom odbycia stażu , a zadaniami stworzenie odpowiednich warunków czyli zakwaterowanie, przygotowanie stanowisk pracy, zapewnienie fachowej opieki w zakresie szkolenia zawodowego podobnie j.w
Szkoła ta osiąga bardzo wysokie efekty kształcenia a jej absolwenci są branżową czołówką Europy, dzięki doskonałym wykładowcom i technikom oraz wspaniale wyposażonym pracowniom jubilerskim w tym emalierskiej posiadającej między innymi sterowane komputerowo retorty do wypału emalii . Dzięki komputerom w tej pracowni emalierskiej, uczniowie mogą obserwować na monitorach cały proces technologiczny wypału. Z tych możliwości korzystać będą nasi beneficjenci.

INSTITUTO STATALE D’ARTE
Szkoła włoska – Istituto Statale d’Arte także kształci młodzież na poziomie szkoły średniej zawodowej. Zna procedury programu Leonardo da Vinci. Jej rola i zadania to przyjęcie beneficjentów na staż i koordynacja przebiegu, a zadaniami – zapoznanie beneficjentów z nowymi technologiami i technikami stworzenie warunków umożliwiających realizację stażu, opiniowanie, ocenianie, certyfikowanie. Szkoła znana jest w Europie z osiągnięć swoich uczniów i nauczycieli – przykładem światowa wystawa złotnictwa Vizenza-Oro. Posiada doskonały park maszynowy , skomputeryzowane pracownie jubilerskie wyposażone dodatkowo w laser.
Szkoła prowadzi specjalizację projektowania ubioru i kompleksowo traktuje biżuterię jako jeden z elementów stroju. Jest to dla nas wyjątkowo inspirujące, ponieważ nasi absolwenci często kontynuują naukę w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ubioru w katedrze biżuterii. Zdobyte w Maceracie doświadczenia pomogą im w studiach i pracy twórczej. Chcielibyśmy skorzystać z ich doświadczeń i współpracujących z tą szkołą zakładów jubilerskich posiadających nowoczesne laboratoria i unikalne wzornictwo.

Arbeit und Leben DGB/YHS Hamburg
Jest instytucją współpracującą z zawodowymi placówkami oświatowymi i zakładam pracy .Specjalizuje się w organizacji wymian i staży w całej Europie. Posiada olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie i rozległe kontakty międzynarodowe. Jej rolą jest nawiązanie kontaktów z zakładami pracy w których nasi beneficjenci najpełniej zrealizują temat i zadania stażu. Instytucja ta zaproponowała nam odbycie stażu w najnowocześniejszych zakładach jubilerskich w Hamburgu, ponieważ tam zostaną stworzone najlepsze warunki do wypełnieniu celów projektu.

AKADEMIA CORDOBA
AKADEMIA CORDOBA W CORDOBIE TO PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI WSPÓŁPRACUJĄCE Z FIRMAMI, SZKOŁAMI I ORGANIZACJAMI SZKOLENIOWYMI W CORDOBIE. OFERUJE SZEROKI WACHLARZ PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W TYM NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ. BIERZE UDZIAŁ W RÓŻNYCH PROJEKTACH WSPIERANYCH PRZEZ UE. JEJ DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ORAZ BOGATE KONTAKTY GWARANTUJĄ ZREALIZOWANIE ZADAŃ STAŻU. MAMY NADZIEJĘ NA ZAPOZNANIE SIĘ Z UNIKALNYM, WZORNICTWEM WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ ORYGINALNYMI CECHAMI NARODOWYMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZENIKANIA SIĘ KULTUR EUROPEJSKIEJ I MAURETAŃSKIEJ.