godlo MKiDN logoCEA bip 

Patchworki ceramiczne

Spread the love

“Patchworki ceramiczne” – stosowanie elementów modułowych (produkcyjnych) w tworzeniu unikatowych obiektów ceramicznych.

W projekcie „Patchworki ceramiczne”- stosowanie  elementów modułowych w tworzeniu unikatowych obiektów ceramicznych – uczestniczyli uczniowie kierunku ceramiki ZSP w Częstochowie.
Partnerami przyjmującymi były szkoły – Cencal w Caldas da Rainha (Portugalia) i J.Almos Kunstfachmittelschule w Budapeszcie (Węgry) prowadzące na poziomie średnim kształcenie w zakresie ceramiki. Każda z placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki. Staż odbywał się w 2 grupach: gr. portugalska realizowała projekt w terminie 2.07–20.07.2012r., gr. węgierska od 8.10–26.10.2012r.
Celem projektu było poznanie techniki ceramicznej typu „patchwork” oraz praktycznego wykorzystania możliwości seryjnej, małonakładowej produkcji form, jaką daje ta technika oraz poszerzenie świadomości kreatywnej ucznia.
Rezultatem stażu jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu wytwarzania obiektów ceramiki poprzez zastosowanie techniki typu „patchwork” oraz nabycie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami co stanowi uzupełnienie zasadniczego kształcenia w naszej szkole. Ponadto uczestnicy znacznie zwiększyli swoje doświadczenia w zakresie przygotowania i praktycznego wykorzystania form do powielania. Kolejnym rezultatem jest udoskonalenie umiejętności językowych szczególnie technologii fachowej.    
Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym. Realizacja tego projektu była możliwa w w/w placówkach ze względu na nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń i doskonałą współpracę z opiekunami. Uczestnicy projektu poznali organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi dla europejskich producentów. Nasi partnerzy uzyskali wiedzę o metodzie kształcenia zawodowego ukierunkowanego na wytwarzanie ceramiki unikatowej. Wykonane przez naszych uczniów prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bdb recenzje specjalistów. Realizacja projektu przebiegała w bardzo życzliwej atmosferze.
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności w tej branży. Oprócz certyfikatów wydawanych przez organizacje przyjmujące beneficjenci otrzymali certyfikaty Europass Mobility i certyfikaty wydawane przez organizację wysyłającą. Efekty stażu zostały odnotowane przez media. Dokumentacja znajduje się na stonie http://plastyk.czest.pl