godlo MKiDN logoCEA bip 

POIiŚ

Projekt nr POIS.11.03.00.00-025/08 pn.
„Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno- kulturalnego 
Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie” realizowany w ramach
Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość realizacji projektu: 21 007 915,97 zł.
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 17 592 498,94 zł.
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko http://www.pois.gov.pl/

Projekt nr POIS.11.03.00.00-049/12 pn.
„Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno- kulturalnego 
Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie – Etap II” realizowany w ramach 
Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość realizacji projektu: 18 207 371,23 zł.
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 14 100 132,32 zł.
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskohttp://www.pois.gov.pl/