godlo MKiDN logoCEA bip 

Pracownicy

Kierownictwo Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych – mgr Anna Maciejowska

Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych – mgr Maria Fedorowicz

Kierownicy sekcji

kierownik sekcji kształcenia specjalistycznego -zawodowego – mgr Justyna Olszewska –Budzik

kierownik sekcji ogólnego kształcenia plastycznego – mgr Cezary Stojek

kierownik sekcji kształcenia ogólnego – mgr Paweł Kolmas

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Imię i nazwisko nauczany przedmiot
Anna Maciejowska historia sztuki
Maria Fedorowicz język niemiecki
Renata Adamus język angielski
Elżbieta Antosz pedagog
Renata Banaś-Kieca rzeźba, ceramika
ks. Piotr Rutkowski religia
Ewa Ciosek historia sztuki
Anna Ciosk bibliotekarz
Tomasz Cybulski wychowanie fizyczne
Ewa Flis język polski
Tomasz Florczyk język polski
Joanna Garasińska malarstwo
Jacek Gawlak jubilerstwo
Joanna Jagieła pedagog
Piotr Kaniecki malarstwo
Beata Karmańska język angielski
Renata Kasprzycka biologia, geografia, chemia
Paweł Kolmas historia
Julita Korczyńska-Górawska matematyka
Katarzyna Kot fizyka, podstawy przedsiębiorczości
Anna Kruk język francuski
Łukasz Laskowski kultura klasyczna
Krystyna Miśkiewicz biblioteka
Beata Młynarczyk zajęcia artystyczne muzyka
Karol Nowakowski ceramika
Justyna Olszewska-Budzik ceramika
Tomasz Pawlik wychowanie fizyczne
Joanna Przygoda malarstwo
Katarzyna Przygodzka matematyka
Magdalena Rokosa ceramika
Aleksandra Rybak rzeźba, ceramika, jubilerstwo
Elżbieta Siwik grafika użytkowa, podstawy projektowania
Cezary Stojek ceramika
Leszek Szeląg język polski
Małgorzata Szeląg język francuski
Marek Ślosarski zajęcia artystyczne drama
Michał Tkaczyński fotografia
Anna Trojanowska-Olas informatyka, grafika użytkowa
Agnieszka Tyrman grafika użytkowa
Jacek Turlejski grafika użytkowa
Mariusz Wasilewski rzeźba
Maciej Wiłun informatyka, grafika użytkowa
Radosław Wójcik jubilerstwo
Rafał Wroński pedagog
Anna Wylężałek język angielski
PRACOWNICY ADMINISTRACJI

KIEROWNIK ADMINISTRACJI
Zdzisława Hłond
SEKRETARZ SZKOŁY
Teresa Kapałka
STARSZY REFERENT DO SPRAW
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
Maria Sulikowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Zasowska

Jarosław Brymora
Joanna Jagieła
Wojciech Król
Wojciech Ostaszewski
Jacek Turlejski

PRACOWNICY OBSŁUGI
Helena Morawska
Teresa Sroka
Anna Mularczyk
Teresa Bajdor
Zuzanna Wójcik
Bogdan Budzik
Jan Cygan
Henryka Gosławska