Międzykulturowe Poszukiwania W Sztuce "Sprawiedliwi W¶ród Narodów ¦wiata"
Dodane przez Maciek dnia 04/03/2016
W V Międzynarodowym Konkursie Międzykulturowe Poszukiwania W Sztuce "Sprawiedliwi W¶ród Narodów ¦wiata"
nasza uczennica Emilia Suszek z klasy III AB  zdobyła III Nagrodę w kategorii rysunek.
Konkurs organizowany jest przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Protokół z posiedzenia Jury V Międzynarodowego Konkursu MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE "SPRAWIEDLIWI W¦RÓD NARODÓW ¦WIATA" ...pobierz