Biennale 2019
Dodane przez jacek dnia 25/05/2019
Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
zapraszają
Państwa Dyrektorów szkół, Nauczycieli przedmiotów sztuki stosowanej, Autorów
prezentowanych prac
05 czerwca 2019 /od 10.30/
na wernisaż wystawy XIV Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych
makroregionu południowo‐zachodniego
w ramach którego omówione zostaną szczegóły dotyczące
„Badania jakości kształcenia w szkołach plastycznych od roku szkolnego 2019/2020”.
Zgodnie z załączonym harmonogramem przedstawione zostaną przez Włodzimierza
Gorzelańczyka, wicedyrektora oraz Jolantę Chliszcz, naczelnika CEA
zasady regulaminowe oraz organizacyjne.
Oczekujemy Państwa z nadzieją na miłe spotkanie i wspaniałe efekty...

Anna Maciejowska
Dyrektor ZSP Częstochowa

Radosław Wójcik
Komisarz Przeglądu