Działania realizowane w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Raport z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Infrastruktura Kultury.

Wyniki II konkursu projektów w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” POIiŚ.

Zakup samochodu w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury.

Zakup wyposażenia i specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie