godlo MKiDN logoCEA bip 

Przygotowanie rozbarwień i naświetlanie

Spread the love

Przygotowanie rozbarwień i naświetlanie form kopiowych w nowoczesnym procesie technologicznym druku 2006

Streszczenie – grafika – 2006 
 Beneficjentami projektu „Przygotowanie rozbarwień i naświetlanie form kopiowych w nowoczesnym procesie technologicznym druku” byli uczniowie wydziału grafiki użytkowej – formy wydawnicze – Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Naszymi partnerami byli: „Scuola del Libro” (Włochy), „Ecole Superieure d’Arts (Francja), „Cencal” (Portugalia), „Schule für Farbe und Gestaltung (Niemcy), prowadzące  na poziomie średnim i wyższym kształcenie w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, typografii, fotografii, edytorstwa, technologii druku. Partnerskie szkoły posiadają perfekcyjne wyposażone pracownie z w/w dziedzin prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w polskich placówkach szkoleniowych. Beneficjenci mieli nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń: aparatów analogowych i cyfrowych, skanerów, drukarek, kamer cyfrowych itd. – co umożliwiło w pełni realizację projektu.
Staż odbył się (zgodnie z projektem) w 4 grupach) . Grupa niemiecka realizowała projekt od 8.05.06. do 26.05.06, grupa portugalska od 26.06.06. do 14.07.06, grupa francuska od 9.10.06. do 27.10.06, grupa włoska od 6.11.06. do 24.11.06.
Efektem stażu jest zaprojektowanie, złożenie publikacji, rozbarwienie jej oraz naświetlanie form kopiowanych ustalające parametry rastra dla poszczególnych klisz i wydrukowanie ich. Beneficjenci zapoznali się praktycznie z procesem tworzenia separacji kolorów, możliwościami druku z innych standardów koloru niż CMYK, uwzględniających w tym nadrukowywanie koloru, właściwości transparentne farb, stosowanie zalewek, wpływ na końcowy efekt druku parametrów rastra.
Projekt był zupełną nowością. Rezultatem stażu jest zatem poszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności projektowania i wykorzystywania publikacji, zapoznanie się z wysoce wyspecjalizowanym warsztatem pracy i metodą kształcenia zawodowego. Wszystkie wykonane przez naszych uczniów publikacje zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione przez opiekunów.
Kolejnym rezultatem stażu jest pogłębienie znajomości języków obcych w zakresie terminologii fachowej z dziedziny projektowania graficznego (słuchanie wykładów dotyczących technologii, tłumaczenie koncepcji przygotowanej publikacji i komunikacja podczas korekt)
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze. Wykonane prace spotkały się z dużym uznaniem i otrzymały bardzo dobre recenzje specjalistów. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty oraz zaliczenie praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania w naszej szkole. Certyfikaty potwierdzają zakres odbytych praktyk i nabytych umiejętności obowiązujących w tej branży. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych beneficjentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Wraz z raportem przesyłamy przykładowe formularze Europassów .
Efekty stażu zostały odnotowane przez media i upowszechnione były poprzez wystawy i seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli.