godlo MKiDN logoCEA bip 

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

Łukasz Skolik- przewodniczący

Joanna Jamska – wiceprzewodniczący

Anna Klim-Jaworska- skarbnik

Angelika Szleper- sekretarz

Julia Panek- członek zarządu

Łukasz Wywioł- członek zarządu


Bank PKO BP 25 1020 1664 0000 3102 0019 6188