Rekrutacja 2020/2021 lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista zakwalifikowanych do klasy drugiej

WARUNKI REKRUTACJI 2020/2021

TERMINARZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Szanowni Państwo, Rodzice i Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych

Załączamy poniżej druk „Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu wstępnego” z prośbą o wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres rekrutacja@plastyk.czest.pl,
a oryginał po podpisaniu proszę przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Plastycznych, 42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 15 nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r

Załączniki do maila
zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu wstępnego do Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie / wersja DOC (chcąc otworzyć w nowym oknie wskaż link i wciśnij scroll na myszce/przytrzymaj palec na linku)
– do zapoznania Szkolna klauzula informacyjna – do Zgłoszenia woli przystąpienia do egzaminu wstępnego (chcąc otworzyć w nowym oknie wskaż link i wciśnij scroll na myszce/przytrzymaj palec na linku)

Pozostałe dokumenty:
Podanie wraz z Kartą informacyjną plus załączniki określone w regulaminie rekrutacji proszę dostarczyć w dniu zdawania egzaminu wstępnego do szkoły.
O terminie egzaminu poinformujemy z chwilą otrzymania zaleceń od organu prowadzącego szkołę – MKiDN (CEA)

Dyrektor szkoły
Anna Maciejowska
z życzeniami zdrowia spokoju, optymizmu i nadziei na spotkanie
w Częstochowskim Plastyku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

KLAUZULA – REKRUTACJA

REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – DOKUMENTY
– PODANIE

– Regulamin rekrutacji uczniów do pięcioletniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie

Tryb rekrutacji

Procedury rekrutacji

Życzymy satysfakcji z rozwijanych zdolności i talentów artystycznych i pozostawiamy nadzieję na wspólną przyszłość edukacyjną …
Anna Maciejowska
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)

Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.

AKTUALNOŚCI