godlo MKiDN logoCEA bip 

Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/24

Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

(ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 686 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 194)

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Egzaminy wstępne – harmonogram

Kwalifikacja do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych

Wniosek o przyjęcie do 5 – letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
PDF
DOCX

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY Z WIEDZY O SZTUCE

2. INFORMACJE PRAWNE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

KLAUZULA – REKRUTACJA

3. MATERIAŁY PROMOCYJNE

  • FILM SPOT REKLAMOWY
  • FILM INFORMACYJNY O SZKOLE

Życzymy satysfakcji z rozwijanych zdolności i talentów artystycznych i pozostawiamy nadzieję na wspólną przyszłość edukacyjną …


Paweł Kolmas
dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie