godlo MKiDN logoCEA bip 

RODO

Administratorem danych jest 

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, adres: ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-25-12-593, REGON: 152076502, reprezentowanym przez Annę Maciejowską – Dyrektora Szkoły – sekretariat@plastyk.czest.pl

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Panem Maciejem Wiłunem pod adresem: mwilun@plastyk.czest.pl