godlo MKiDN logoCEA bip 

Samorząd Uczniowski

Barbara Cabaj kl. Vab – przewodnicząca
Apolonia Morawska kl. Vab, Antoni Borkowski kl. IIIg – z-ca przewodniczącej
Stanisław Walichnowski kl. IVb – skarbnik
Florentyna Sołtysiak kl. IVb, Zuzanna Klorek kl. IIjcgm – sekretarz

Renata Kasprzycka – opiekun Samorządu Uczniowskiego

W Młodzieżowej Radzie Miasta Częstochowy działają:
Weronika Chrząstek kl. IVjcg
Marcelina Starostecka kl. VIab