godlo MKiDN logoCEA bip 

Samorząd Uczniowski

Magdalena Jamska kl. IVg  PLSP – przewodnicząca
Olga Buczek kl. IVg PLSP – z-ca przewodniczącej
Lena Klama kl. Ijmm PLPP – skarbnik
Krzesimir Koniarski kl. Ig2 PLSP i Wiktoria Napierała kl. IIg LSP – sekretarz

Renata Kasprzycka i Karol Nowakowski – opiekun Samorządu Uczniowskiego