godlo MKiDN logoCEA bip 

Szkoła dialogu

Spread the love

Z przyjemnością informujemy, że Nasz szkoła, dzięki szeregu działań kontynuujących ideę Szkoły Dialogu, otrzymuje na kolejny rok tytuł  Szkoły Dialogu oraz baner, który w sposób graficzny potwierdza ten fakt.
Program „Szkoła Dialogu” oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. W czasie naszych zajęć stwarzamy przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy, z którymi często trudno nam się zmierzyć.  Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości, często odkrywając białe plamy na mapie wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni.
Uczestniczące w programie szkoły otrzymują tytuł „SZKOŁY DIALOGU”. Jest on przyznawany na rok, a kryterium jego otrzymania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych składających się na program „Szkoła Dialogu” i prowadzonych przez doświadczonych trenerów Forum oraz zrealizowanie projektu upamiętniającego społeczność żydowską w swojej miejscowości i przesłanie sprawozdania.

PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia