godlo MKiDN logoCEA bip 

Techniki ceramiczne raku

Spread the love

Techniki ceramiczne: raku, pate tendre, szkliwienie solne, a tendencje europejskie 2006

Streszczenie – ceramika – 2006 
 Beneficjentami projektu „Techniki ceramiczne: raku, pate tendre, szkliwienie solne: a tendencje europejskie” byli uczniowie działu ceramiki ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły kształcące ceramików na poziomie zawodowej szkoły średniej: w Niemczech „Staatliche Fachschulen für Keramik” – szkoła w Höhr-Grenzhausen, w Portugali „CENCAL”  w Caldas da Rainha. Natomiast we Francji w Tarbes „Ecole Superieure d’Arts et Ceramique” – kształcąca na poziomie wyższym.  Każda z placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki oraz laboratoriami gdzie dokonuje się analiz i badane są właściwości materiałowe. Jednocześnie szkoły te kultywują tradycje regionalne, wykorzystując własne techniki wypału, dekoracji znane nam do tej pory tylko z opisu.
Staż odbywał się w trzech grupach w różnych terminach: pierwsza grupa realizowała projekt w Caldas od 26.06.2006 do 14.07.2006, druga w Höhr-Grenzhausen od 18.09.2006 do 6.10.2006, trzecia w Tarbes od 9.10.2006  do 27.10.2006.
Rezultatem stażu jest poznanie specyfiki i metody kształcenia zawodowego w przemyśle ceramicznym stosowanych w wiodących krajach na rynku europejskim, a także nowoczesnych urządzeń i technologii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas rozbudowy bazy technicznej szkoły, przewidzianej do roku 2008 w ramach programu ZPORR. Staż w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Efektem projektu dla beneficjentów jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych z zakresu regionalnych technik takich jak raku, szkliwienie solne, czy pate tendre. Przy współpracy z tymi placówkami uczniowie zapoznali się także z wiedzą menadżerską i strategią niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w warsztacie ceramiki.
W swoich pracach ceramicznych beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci. Nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń i doskonała współpraca z opiekunami z organizacji przyjmujących umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu.
Beneficjenci poznali organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi dla europejskich producentów.
W trakcie stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych języka angielskiego, języka niemieckiego i francuskiego – przede wszystkim z zakresu terminologii fachowej. Z pewnością ułatwi to naszym absolwentom poruszanie się na rynku pracy 
Realizacja projektu przebiegała w bardzo miłej atmosferze, opiekunowie zwracali uwagę na pracowitość i duże zaangażowanie beneficjentów. Staż zakończył się uroczystym spotkaniem połączonym z wernisażem prac wykonanych przez naszych uczniów i rozdaniem certyfikatów .potwierdzających nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności.
Efekty stażu zostały odnotowane przez miejscowe media. W Polsce upowszechniane były poprzez wystawy wykonanych prac, wystawy fotograficzne i seminaria wewnątrzszkolne, prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz informacje przekazane przez media.