godlo MKiDN logoCEA bip 

Techniki dekorowania w sztuce użytkowej

Spread the love

Techniki dekorowania w sztuce użytkowej i architekturze- reliefowanie mas fajansowych i majolikowych 2009

 Streszczenie – ceramika – 2009 
 Projekt zakłada udział trzech  partnerów. Wnioskodawcą jest ZSP w Częstochowie, a naszymi partnerami placówki kształcące ceramików na poziomie zawodowym szkoły średniej w Austrii – Centrum Humanberuflicker Schulen w Villach, w Portugalii- Cencal w Caldas da Rainha.
Placówki te dysponują nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia niezbędne do pełnej  realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki.
Jednocześnie  kultywują własne techniki dekorowania różnorodnych mas ceramicznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby regionalne, branżowe i ogólnopolskie.  Ze względu na konieczność dostosowywania wymogów i reguł pracy w Polsce do norm unijnych. Równocześnie projekt dostosowywuje się do potrzeb europejskich- migracji kadr pracowniczych. Celem projektu jest poznanie technik dekorowania  w sztuce użytkowej i architekturze na masach fajansowych i majolikowych, poznanie metod pracy wykorzystujących różnorodne techniki i technologie w ceramice. Realizacja stażu podniesie jakość przygotowania zawodowego uczestników wobec wymagań rynku unijnego. Rezultatem projektu będzie zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności dekorowania – reliefowania mas fajansowych i majolikowych, które zostaną potwierdzone certyfikatem. Kolejnym rezultatem będzie też doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Zwiększy to możliwości zatrudnienia naszych absolwentów, a jednocześnie zmniejszy to koszty wykształcenia przyszłych pracowników. Nasi partnerzy uzyskają wiedzę o metodach kształcenia zawodowego ukierunkowanego na wytwarzanie ceramiki unikatowej. Projekt zostanie zrealizowany w w/w szkołach i kooperujących z nimi zakładach w czerwcu 2009.