godlo MKiDN logoCEA bip 

Tradycyjne techniki emalierskie

Spread the love

Tradycyjne techniki emalierskie (Azulejos, Bianco), a strategia rozwoju regionu w kontekście rynku 2008

Streszczenie – jubilerstwo – 2008 – wykładowcy 
 Beneficjentami projektu „Tradycyjne techniki emalierskie (Azulejos, Bianco), a strategia rozwoju regionu w kontekście rynku” byli nauczyciele form użytkowych jubilerstwa ZSP w Częstochowie. Partnerem przyjmującym była szkoła CENCAL w Caldas da Rainha /Portugalia/ współpracująca z firmami jubilerskimi i organizacjami szkoleniowymi. Szkoła ta posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie, które umożliwiły realizację projektu. Wymiana doświadczeń odbywała się w terminie od 2.06.08. do 14.06.08.
Realizację projektu planowaliśmy w Centrum Edukacji Zawodowej „Akademia CORDOBA” w Kordobie. Ze względów finansowych realizacja wymiany doświadczeń  w Akademii Cordoba w Hiszpanii była nie możliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędnej nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz listu intencyjnego ze szkoły CENCAL postanowiliśmy zrezygnować z odbycia wymiany doświadczeń w Hiszpanii w Akademii Cordoba.
Zmiana partnera nie wpłynęła zupełnie na stopień realizacji projektu. Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym.
Efektem wymiany doświadczeń jest poznanie domeny emalierskiej sztuki azulejos oraz poznanie obsługi nowych urządzeń do wypału szkliw a także specyfikę i metody kształcenia zawodowego w przemyśle jubilerskim Portugalii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas zmiany bazy technologicznej szkoły oraz planowanej rozbudowy w ramach funduszy strukturalnych programu ZPORR. Wymiana doświadczeń w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Projekt był zupełną nowością, a jego realizacja była konieczna dla zapoznania się ze znanymi tylko dotychczas z teorii (bo nieobecnymi w Polsce) urządzeniami i technikami. Było to możliwe w wyżej wymienionej szkole i kooperujących z nią firmach posiadających odpowiednią linię technologiczną.  Nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu.
Podczas wymiany doświadczeń beneficjenci pogłębili znajomość języka angielskiego – głownie z zakresu terminologii fachowej.
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk.
Efekty wymiany doświadczeń zostały upowszechnione poprzez seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz seminarium zorganizowanym 24.11.2008. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Doświadczenia zdobyte na stażu w trakcie seminarium prezentowała beneficjentka projektu Klaudia Rabenda.