godlo MKiDN logoCEA bip 

Upowszechnianie

Spread the love

Rezultatem projektu, jest prototyp wraz z dokumentacją – księgą produktu, księgą znaków niezbędną dla nowej marki wraz z kampanią reklamową. Upowszechnianie rezultatów projektu rozpoczęto od prezentacji efektów projektu wraz z omówieniem jego realizacji i prezentacją nabytych umiejętności bezpośrednio w miejscu odbycia stażu, następnie odbyła się podobna prezentacja na terenie ZSP w Częstochowie przy udziale społeczności szkolnej i władz lokalnych. Po zakończeniu projektu szkoła przygotowała w dniach 14.10. i 6.12.2015 r. spotkania upowszechniające efekty stażu ze społecznością szkolną i z wybranymi przedstawicielami lokalnych zakładów pracy, prezentując wdrażanie nabytych umiejętności i wskazując na naszą gotowość współpracy. Spotkania te były precedensem. Zadbaliśmy o umieszczenie pełnej informacji w mediach lokalnych i ogólnokrajowych – Gazeta Częstochowska oraz w prasie fachowej Jubiler Polski. Poza tym rezultaty projektu zaprezentowaliśmy na szkolnej stronie internetowej (plastyk.czest.pl).
W organizacji przyjmującej jak i później wysyłającej organizowane były spotkania podsumowujące efekty zrealizowanego stażu jak wyżej.
Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w ramach spotkań klasowych z wychowawcą, zajęć warsztatowych w zakresie ceramiki jubilerstwa i grafiki oraz w ramach prywatnych spotkań z rówieśnikami w trakcie trwania stażu i po jego zakończeniu. Najczęściej jednak uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami na portalach społecznościowych.